Management & Organisatie van Zorgverlening (HSMO)

Het onderzoek van de sectie HSMO bestrijkt de hele breedte van de gezondheidszorg, van ziekenhuis tot jeugdzorg. Veel van het onderzoek wordt in of dicht bij het primaire zorgproces uitgevoerd. De sectie is bijvoorbeeld nauw betrokken bij de evaluatie van een groot aantal disease management programma’s en ketenzorgprogramma’s en bij onderzoek naar de ontwikkeling van zorgpaden, patiëntveiligheid en zorg-ICT. Daarnaast krijgen ook onderzoeksvragen met een organisatorische focus volop aandacht. Enkele thema’s zijn franchising, benchmarking, strategie en marketing, besturing van ziekenhuizen en Human Resource Management.