Hervorming zorgstelsels in internationaal perspectief

Current facets (Pre-Master)

In veel landen vinden hervormingen plaats gericht op het vergroten van de doelmatigheid en betaalbaarheid van de zorg. Vaak is hierbij sprake, net als in Nederland, van (elementen van) gereguleerde concurrentie, dat wil zeggen, concurrentie tussen zorgverzekeraars en tussen zorgaanbieders waarbij de overheid randvoorwaarden stelt om de publieke belangen (bijvoorbeeld toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van zorg) te waarborgen. Het realiseren van deze publieke belangen betekent dat aan een aantal voorwaarden moet zijn voldaan.
Ons onderzoek richt zich niet alleen op Nederland, maar ook op bijvoorbeeld België, China, Duitsland, Ierland, Israël en Zwitserland. Internationale vergelijkingen leiden tot interessante lessen en belangrijke nieuwe inzichten.

Wynand van de Ven (contactpersoon)

Tel: 0104088556

vandeven@eshpm.eur.nl

Erik Schut

Tel: 0104088558

schut@eshpm.eur.nl

John Armstrong

 

armstrong@eshpm.eur.nl

Piet Calcoen

 

calcoen@eshpm.eur.nl