Keuzegedrag in de zorg en zorgverzekering

Current facets (Pre-Master)

In het Nederlandse zorgstelsel hebben zorgverzekeraars de rol van kritische zorginkoper namens hun verzekerden. Om de doelmatigheid en klantgerichtheid van zorgverzekeraars te stimuleren dienen verzekerden zich onbelemmerd te voelen om over te stappen naar een andere zorgverzekering en een goede keuze te maken uit de beschikbare polissen. Ons onderzoek richt zich op het keuzegedrag van verzekerden op de zorgverzekeringsmarkt en op het keuzegedrag van patiënten voor een zorgaanbieder. De kernvraag vraag is in hoeverre de keuzen van verzekerden en patiënten optimaal zijn en hoe deze zouden kunnen worden verbeterd. Belangrijke onderzoeksvragen hierbij zijn: Welke subgroepen van verzekerden stappen over? Wat zijn de determinanten die ten grondslag liggen aan het overstapgedrag van (subgroepen van) verzekerden? Wat is de invloed van zorgverzekeraars op de aanbiederskeuze van hun verzekerden? Op basis van welke informatie kiezen patiënten een zorgaanbieder? Hoe groot is de reisbereidheid van patiënten voor betere zorg en hoe gevoelig zijn zij voor verschillen in kwaliteit en prijs?

Stéphanie van der Geest (contactpersoon)

Tel: 0104089168

vandergeest@eshpm.eur.nl

Marco VarksevisserTel: 0104089105varkevisser@eshpm.eur.nl
Timo LambregtsTel: 0104088823lambregts@eshpm.eur.nl

Wynand van de Ven

Tel: 0104088556

vandeven@eshpm.eur.nl

Richard van Kleef

Tel: 0104088950

vankleef@eshpm.eur.nl

Erik SchutTel: 0104088558schut@eshpm.eur.nl