Law & Sustainable Business

ESG

Onderzoeksgroep Law & Sustainable Business binnen het departement Law & Business

Er zijn op het gebied van Sustainable Business veel juridische ontwikkelingen gaande. Waar dit onderwerp oorspronkelijk werd gekenschetst door vrijwilligheid en niet bindende internationale raamwerken zoals de Sustainable Development Goals, United Nations Guiding Principles on Business Human Rights en de OECD Guidelines for Multinational Enterprises, neemt het aantal juridische verplichtingen met betrekking tot verantwoord en duurzaam ondernemen de laatste jaren in rap tempo toe.

Dat komt bijvoorbeeld door de invoering van nationale en Europese regelgeving op dit gebied, waaronder rapportageverplichtingen voor ondernemingen over duurzaamheidsaspecten van hun handelsketens en taxonomieën voor het vaststellen welke investeringen als duurzaam kunnen worden aangemerkt, maar ook wetgeving op het gebied van circulair bouwen, biodiversiteit en corporate governance. Daarnaast is er in steeds meer landen, waaronder Nederland, regelgeving in opkomst die ziet op de verplichting van ondernemingen om negatieve effecten van hun eigen activiteiten of die van hun ketenpartners op mensenrechten en milieu te voorkomen, te beperken en/of te redresseren.

Ook in de rechtspraak doen zich allerlei ontwikkelingen voor die tot gevolg hebben dat verantwoord en duurzaam ondernemen steeds minder vrijblijvend wordt. Zo zien we steeds vaker rechterlijke uitspraken waarin wordt aangenomen dat Westerse ondernemingen in rechte afdwingbare zorgplichten (kunnen) hebben ten aanzien van mens en milieu in niet-Westerse gastlanden. Voorbeelden zijn de Shell Klimaatzaak, waarin door de Rechtbank Den Haag werd geoordeeld dat Shell een zorgplicht heeft om de CO2-uitstoot van de Shell-groep, haar leveranciers en haar eindgebruikers in 2030 met 45% verminderd te hebben en de olievervuiling door Trafigura in Ivoorkust. Verder is ook op het gebied van het internationale recht, en in het bijzonder in investeringsverdragen en internationale arbitrage, sprake van relevante ontwikkelingen waarbij voor zowel overheden als investeerders in toenemende mate verplichtingen op het terrein van sustainability worden aangenomen.

Sustainability stelt ook eisen aan de interne organisatie van bedrijven en is daarmee ook voor de verantwoordelijkheden van bestuurders en voor de corporate governance van belang. Is bijvoorbeeld de scheiding die wordt gemaakt tussen moeder/dochterbedrijven (aandeelhouders) nog wel van deze tijd? Ook in de financiële sector heeft dit vele consequenties voor bijvoorbeeld financieringen. Ten slotte zal dit ook veranderingen op de arbeidsmarkt meebrengen. Welke invloed hebben werknemers op de duurzaamheid van hun organisatie? En welke skills zullen straks nodig zijn om de grote klimaat en energietransitie waar te maken? Hoe sturen we de arbeidsmarkt op tijd om de grote arbeidsvraag te beantwoorden?

De onderzoeksgroep binnen L&B beoogt de krachten binnen het departement te bundelen en, mede vanuit interdisciplinair perspectief met andere departementen (juridische en rechtseconomische perspectieven) en andere faculteiten binnen de Erasmus Universiteit (bijvoorbeeld management en economische perspectieven), onderzoek te doen naar oplossingen voor de overgang naar een meer duurzame samenleving (a just transition in sustainability). Daarvoor worden regelmatig onderzoeksbijeenkomsten gehouden, wordt een nieuwsbrief opgesteld, wordt gezamenlijk onderzoek gedaan (en (waar mogelijk) aanvragen gedaan voor externe financiering) en worden conferenties georganiseerd.

Nieuws

Spreken is zilver, zwijgen is goud: zwijgcontracten zijn de zorgwereld nog niet uit

Universitair hoofddocent Gezondheidsrecht Andre den Exter, duidt de gezondheidspraktijk waarin zwijgcontracten worden opgelegd terwijl dit verboden is.
André den Exter

Uit ambt gezette arts wordt door Inspectie publiekelijk aan schandpaal genageld

Martin Buijsen, hoogleraar Gezondheidsrecht aan Erasmus School of Law, uit kritiek op het publiceren van medische gegevens bij een medisch beroepsverbod.
Martin Buijsen

EU kondigt onderzoek aan naar Chinese subsidies die eerlijke concurrentie kunnen verstoren

Volgens universitair hoofddocent Pim Jansen is het onderzoek naar de subsidiëring van Chinese autoproducenten onderdeel van een bredere trend in de EU.
Lots of cars neatly parked in a parking lot

Door Insta en TikTok minder jeugdcriminaliteit?

Criminoloog Weerman ziet de opkomst van social media en het toegenomen smartphonegebruik als belangrijke reden waarom jeugdcriminaliteit sinds 2010 is afgenomen
Frank Weerman sitting on a pouffe

Hoe houden universiteiten en het strafrecht ontgroeningen in het gareel?

Joost Nan, hoogleraar Straf- en Strafprocesrecht aan Erasmus School of Law, beantwoordt vragen over de strafrechtelijke kaders bij ontgroeningen.
Joost Nan

Een zonnige aftrap van de masterjaren Criminologie

De studenten, docenten en coördinatoren van de twee Criminologie-masters trapten het academisch jaar af met een geslaagde introductie.
Groepsfoto van alle Criminologiestudenten voor de trappen bij het Polak gebouw

Erasmus Universiteit Rotterdam leeft mee met slachtoffers aardbeving Marokko

Onze gedachten zijn bij de slachtoffers en hun dierbaren, en de EUR leeft mee met iedereen uit onze community die geraakt is door deze natuurramp.

Wat als er een levensreddend medicijn voor jou bestaat, maar ‘het systeem’ je in de weg staat?

Nederland kampt met een medicijnentekort. Martin Buijsen, hoogleraar Gezondheidsrecht aan Erasmus School of Law, vertelt hoe het zorgsysteem hieraan bijdraagt.
Lege strips waar medicatie in zat

Gaat de vraag naar kritische grondstoffen de politieke economie van de EU transformeren?

Ioannis Kampourakis ontvangt van het NWO een Veni beurs voor zijn onderzoek naar EU-regelgeving over kritieke grondstoffen voor de klimaattransitie.
Ioannis Kampourakis

Politie stopt met algoritme dat voorspelt wie in de toekomst geweld gaat gebruiken

Na kritiek van Follow the Money en hoogleraar Marc Schuilenburg stopt de politie direct met een algoritme dat discriminatie en etnische profileren riskeert.
portretfoto van Marc Schuilenburg

Activiteiten

Oratie Mr. S. (Sanne) Struijk

Stroomlijning van het sanctierecht: Over consistentie, maatwerk en verantwoordelijkheden
Foto van Sanne Struijk

(VOL) Meeloopdag Rechtsgeleerdheid

Bezoek een Meeloopdag en voel je één dag student!

Bachelor Open Dag

Bedrijfskunde, Criminologie of toch Psychologie? Tijdens de Bachelor Open Dag op zaterdag 7 oktober 2023 kom je alles te weten over onze opleidingen.
Master Open Day 2022: Studenten stellen vragen bij stand

Combi-Meeloopdag Rechtsgeleerdheid/Fiscaal Recht

Bezoek een Meeloopdag en voel je één dag student!

Symposium: Viering van het werk van Jeanne Gaakeer

De dag is in vele opzichten een engagement met het werk van Jeanne Gaakeer.
Jeanne Gaakeer in toga

Afscheidsrede Prof.mr.dr. A.M.P. (Jeanne) Gaakeer

In the court of practical wisdom: hermeneutics and narrative jurisprudence
Jeanne Gaakeer

Meeloopdag Rechtsgeleerdheid

Bezoek een Meeloopdag en voel je één dag student!

Meeloopdag Criminologie

Bezoek een Meeloopdag en voel je één dag student!

ZOOM lezing - ‘Climate change, human rights and health’

ZOOM lezing ‘Climate change, human rights and health’ door Dr. Fry.
Erasmus School of Law

Meeloopdag Rechtsgeleerdheid

Bezoek een Meeloopdag en voel je één dag student!

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen