Erasmus Center for Sport Integrity & Transition

Woman on track field

Het Erasmus Center for Sport Integrity & Transition (ESPRIT) wil de transitie van de moderne sport versnellen door de huidige integriteitscrisis als momentum voor transitie te nemen.

Onderzoeken van binnenuit

Om de noodzakelijke transitie te bereiken brengt ESPRIT alle relevante kennis en ervaring op het gebied van moderne sport samen binnen de Erasmus Universiteit Rotterdam. ESPRIT biedt een unieke combinatie van 'embedded ethics' in het hart van de moderne sport en wetenschappelijk onderzoek ter ondersteuning van de uitdagingen waar de moderne sport voor staat. De basisdoelstelling van ESPRIT als transdisciplinaire onderzoeksgroep is het onderzoeken en aanpakken van complexe integriteitsvraagstukken in de sport, temidden van een postmoderne wereld in transitie. ESPRIT biedt embedded ethics, wetenschappelijk onderzoek, academisch onderwijs en maatschappelijke outreach, voortbouwend op meerdere deskundige perspectieven op sport, ter ondersteuning van een verantwoorde systemische transitie.

Bij haar programma werkt ESPRIT samen de volgende schools en partijen: ESL (Erasmus School of Law), ESHCC (Erasmus School of History, Culture and Communication), ESSBS (Erasmus School of Social and Behavioural Sciences), ECASE (Erasmus Center for Applied Sport Economics), ESHPM (Erasmus School of Health Policy and Management), Erasmus University Medical Center (gezondheidszorg en sportgeneeskunde), en DRIFT (Governance, Politics, Transitional Design).

Onderzoeksdocument over sekse, gender en topsport (maart 2023)

In de winter van '22-'23 heeft het NL Olympisch Comité ESPRIT gevraagd een meta-analyse uit te voeren over het onderwerp gender en topsport. Twee ESPRIT-onderzoekers, dr. Åsa Ekvall en dr. Sandra Meeuwsen, schreven het ‘Research Document on Sex, Gender and Elite Sport’. Het document brengt het actuele debat in kaart en presenteert de meest recente onderzoeksresultaten over de correlatie tussen sekse, gender en sport. Het heeft tot doel wetenschappelijk gevalideerd, consistent uitgewerkt beleid in de Nederlandse topsportcompetities mogelijk te maken.

Ondertussen heeft het NL Olympisch Comité tevens aan ESPRIT gevraagd hen te ondersteunen bij de implementatie van dit onderzoeksdocument, op het gebied van onderzoek en beleidsvorming. Deze activiteiten worden uitgewerkt in cocreatie met sportbestuurders en een groep internationale experts.

News

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen