Dynamics of Inclusive Prosperity

Het Erasmus Initiative ‘Dynamics of Inclusive Prosperity’ draait om de vraag hoe zoveel mogelijk mensen van welvaartsgroei kunnen profiteren en hoe tegelijkertijd de negatieve gevolgen tot een minimum beperkt kunnen worden. De toename van welvaart vereist een voortdurende afstemming van de veranderende belangen en waarden van overheden, bedrijven, burgers en ondernemers. Om dit dynamische veld in kaart te brengen, zijn wetenschappers van de Erasmus School of Law, Rotterdam School of Management en Erasmus School of Philosophy een multidisciplinaire samenwerking aangegaan.

Het Erasmus Initiative “Dynamics of Inclusive Prosperity” (DoIP) werkt aan een beter begrip van inclusieve welvaart, en geeft inzicht in de onderliggende factoren. Daarbij wordt getoond hoe deze kennis kan worden ingezet om de hedendaagse maatschappelijke uitdagingen effectief aan te pakken, zowel in Nederland als daarbuiten. Binnen DoIP worden wetenschappers uit de filosofie, rechten en bedrijfskunde samengebracht. Deze combinatie van wetenschappelijke expertise, brengt ons in de uitgelezen positie om te bestuderen hoe verschillende actoren binnen de publieke en private sector kunnen samenwerken om inclusieve welvaart te verhogen binnen een samenleving die wordt gekenmerkt door verschillende lagen van regelgeving en (zelf)regulatie. Hoe worden de opbrengsten van verschillende activiteiten verdeeld en hoe worden de belangen van alle betrokkenen beschermd? Door welke mechanismen en juridische instellingen wordt inclusiviteit bevorderd? Waar ligt de oorsprong van onrecht en welke horden moeten worden genomen op weg naar hervormingen? De Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN spelen een belangrijke rol bij de beoordeling van de huidige situatie en de beschouwing van mogelijke verbeteringen.

Thema's

Inclusieve welvaart is een breed onderwerp. De activiteiten van DoIP zijn gefocust rondom de volgende drie thema’s.

Werken aan Inclusieve Steden

Al eeuwen lang hebben steden de potentie om kansen op een beter leven te bieden. Ze zijn vaak het middelpunt economische, sociale, intellectuele en politieke activiteiten. Toenemende urbanisatie gaat normaliter echter hand in hand met stijgende ongelijkheid en uitsluiting. Dit is wereldwijd een uitdaging voor steden. Wat kan er op gemeentelijk niveau gedaan worden aan de reductie van armoede en ongelijkheid, het verhogen van deelname aan onderwijs, het verlagen van de criminaliteit en het verhogen van de werkgelegenheid? De meest voor de hand liggende externe partner op dit gebied is de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf. Samenwerking met andere steden wordt eveneens verwacht, zowel dichtbij (Den Haag) als ver weg (met name in China). De focus binnen dit thema zal met name liggen op interventies door de publieke sector, maar er zal ook onderzocht worden hoe actoren binnen de private sector kunnen bijdragen aan verbeteringen. Dit thema heeft overduidelijk een sterke link met de onderwerpen die binnen het Erasmus Initiative “Vital Cities and Citizens” worden behandeld. 

Duurzaamheid en Ecologische Inclusie

Ecologische trade-offs kunnen een significant effect hebben op inclusie (of exclusie) door middel van activiteiten die, in ieder geval op het eerste gezicht, overduidelijk leiden tot meer welvaart. Grootschalige landbouw, visserij, bosbouw, mijnbouw en de petrochemische industrie dragen doorgaans bij aan de economische welvaart en zijn daarom beschermd door sterke juridische kaders, ondanks dat ze vaak schadelijk zijn voor het milieu op zowel een lokaal als mondiaal niveau. Overduidelijke winsten door industriële activiteiten en globale handelsketens worden vergezeld door aanzienlijke en soms dramatische verliezen voor gehele gemeenschappen. Wat is er nodig om uitkomsten te creëren die in sociaal opzicht eerlijker zijn, en ecologisch duurzamer? Hoe kunnen globale handelsketens worden omgevormd zodat de voordelen eerlijk verdeeld zijn en het milieu wordt gerespecteerd? Binnen dit thema is er een link met het Erasmus Initiative “Smarter Choices for Better Health”, voornamelijk met hun werk op het gebied van de maatschappelijke gezondheidszorg en ongelijkheid in gezondheid vanwege sociale-economische redenen.

Inclusieve Financiële Systemen

In onze complexe maatschappij, is de aanwezigheid van een geavanceerd financieel systeem onmisbaar. Veel van onze innovatie en ontwikkeling zou onmogelijk zijn zonder een systeem dat efficiënt de financiering en bijbehorende risico’s verdeelt. Financiële markten worden door sommigen echter ook beschouwd als de oorzaak van veel ongelijkheid en velen zijn van mening dat zowel wetenschappelijk onderzoek over financiering als de daadwerkelijke financiële industrie drastisch moeten veranderen, wil de financiële industrie een positieve rol spelen in de maatschappij. Draagt het huidige financiële systeem bij aan een betere wereld, of vergroot het juist de kloof tussen de rijken en de armen? Hoe zou onderzoek naar de financiële industrie, en de industrie zelf moeten veranderen om duurzame investeringen, maatschappelijk verantwoord ondernemen en universele toegang tot financiële diensten te stimuleren? Hoe kunnen huidige en nieuwe maatschappelijk-juridische organisaties investeringspraktijken heroriënteren en reguleren zodat deze inclusieve welvaart stimuleren?

Challenge Accepted - Fostering inclusive prosperity

The Science and Politics of Glyphosate

Impression of the Workshop

International Conference Dynamics of Inclusive Prosperity

Dynamics of Inclusive Prosperity

“Hoe kunnen we op een duurzame manier zoveel mogelijk mensen laten profiteren van toenemende welvaart? Met dit Erasmus Initiative ontwikkelt de Erasmus Universiteit een internationaal expertisecentrum voor inclusieve welvaart. Deze kan een belangrijke bijdrage leveren aan zowel het maatschappelijk als academische debat, en de beleidsvorming” - Professor Suzan Stoter

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang ongeveer één mail per maand met nieuws, evenementen en publicaties gerelateerd aan het initiative of inclusieve welvaart in het algemeen. We willen graag een verbindende rol spelen op het gebied van inclusieve welvaart. Indien u relevante mededelingen hebt, willen we deze ook graag meenemen in onze nieuwsbrief. Stuur uw verzoek naar inclusiveprosperity@eur.nl

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Remi van der Leer, MSc - Operations Manager

E-mailadres
inclusiveprosperity@eur.nl
Telefoonnummer
010-4081558
Kamer
T4-014
Ruimte
Mandeville Building

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen