Movez Lab

AiMovez

Waarom dit onderzoek?

Jongeren maken op grote schaal gebruik van digitale mediatechnologieën zoals Instagram en Whatsapp om met elkaar te communiceren. Onlinecommunicatie biedt een unieke kans om door kunstmatige intelligentie (AI) aangestuurde digitale interventies te ontwikkelen om een ​​gezonde en duurzame levensstijl onder jongeren te stimuleren.

Wat levert het onderzoek op?

In ons onderzoek gebruiken we AI om inzicht te krijgen in de onlinecommunicatie en het gedrag van jongeren. Deze kennis dient als basis voor het ontwikkelen van effectieve digitale gezondheidsinterventies. Ons onderzoek biedt ook een unieke kans om de acceptatie van dergelijke AI-gedreven interventies voor jongeren te evalueren. Daarnaast onderzoeken we de effecten van AI en geautomatiseerde besluitvormingssystemen op eindgebruikers binnen de gezondheidszorgsector, wat mogelijkheden biedt voor verbeteringen van bestaande en toekomstige mobiele gezondheidstechnologieën (mHealth).

  • Wat is onze aanpak?

    We passen AI-technieken toe op rijke en diverse datasets om de complexiteit van communicatie en menselijk gedrag te begrijpen. We gebruiken bijvoorbeeld Large Language Models (LLM's) voor het personaliseren van interventieboodschappen, door de taalstijlen van de jeugd aan te passen. Privacy en veiligheid zijn de belangrijkste bouwstenen van onze AI-gedreven interventies. Bovendien gebruiken we een multi-methode burgerwetenschappelijke benadering bij het onderzoeken van de effecten van mHealth-technologieën op de publieke waarden van gebruikers. In al onze onderzoeksprojecten gaan we actief in gesprek met relevante belanghebbenden zoals jongeren en eindgebruikers. Daarnaast werken we samen met MediaMovez om het potentieel van AI te onderzoeken om de digitale veerkracht van jongeren te faciliteren en te verbeteren.

  • Michel Klein (Vrije Universiteit Amsterdam)
  • Mai Chin A Paw (Amsterdam UMC)
  • Wessel Kraaij (Universiteit Leiden)
  • Niek de Schipper (Universiteit van Amsterdam)

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen