Strategisch HRM in de Publieke Sector

Versterk jouw strategische HRM rol met wetenschappelijke inzichten
Sollicitanten zitten op een rij te wachten op hun sollicitatiegesprek

In welke richting koerst de organisatie? Wat vraagt dat van het human resource management? De cursus Strategisch Human Resource Management in de publieke sector leert je om organisatiedoelen en HR-beleid succesvol met elkaar te verbinden en te integreren in de organisatiestrategie. Het kan daarbij om grote of kleine organisaties gaan, maar ook om specifieke afdelingen of diensten.

Afstemming HR beleid en organisatiestrategie

De cursus Strategisch Human Resource Management in de publieke sector helpt je om op theoretisch en praktisch niveau de strategische inzet van werk in publieke organisaties vorm te geven. Afstemming tussen het HR-beleid en de organisatiestrategie staat hierbij centraal. Een goede afstemming is essentieel voor het succes van de organisatie, dienst of afdeling. Binnen de cursus duik je in de huidige invulling van jouw HR-rol, identificeer je strategische HR-vraagstukken binnen jouw organisatie, en leer aan de hand van het SHRM-model een integrale/strategische HR-aanpak formuleren.                 

Brenda Vermeeren

Ga aan de slag met een eigen HRM vraagstuk zoals

 • toekomst van AI en werving?
 • management van personeel dat (deels) op afstand werkt?
 • veranderende competenties door geavanceerde technologie?

Lees het blog van docent Brenda Vermeeren

Brenda Vermeeren

Docent

Wat leer je in de cursus Strategisch HRM?

Binnen de cursus Strategisch HRM in de publieke sector leer je organisatiedoelen en HR-beleid succesvol met elkaar te verbinden, en je leert HRM te integreren in de organisatiestrategie.

Dit alles zal ervoor zorgen dat je de bijdrage van HR aan de organisatieprestaties vergroot en daarmee een volwaardige gesprekspartner kunt zijn aan de directie-/managementtafel. En of je nu werkzaam bent bij een grote of kleine organisatie, een specifieke afdeling of dienst, aan het einde van de cursus Strategisch HRM in de publieke sector:

 • Ken je het belang van Strategisch Human Resource Management in de publieke sector en kun je het belang van HR als strategische partner beargumenteren.
 • Heb je binnen de eigen organisatie (het belang van) strategisch HRM op de kaart gezet.
 • Heb je strategische HR-vraagstukken voor jouw organisatie geïdentificeerd en geanalyseerd.
 • Heb je handvatten om, binnen jouw organisatie, de rol van strategische partner te vervullen. Hiermee ben je een waardevolle gesprekspartner aan de managementtafel.
 • Heb je (de basis voor) een integrale/strategische HR-aanpak voor jouw organisatie gecreëerd.

Strategisch HRM in de publieke vs. private sector

De cursus Strategisch HRM in de publieke sector richt zich specifiek op de publieke sector omdat deze zich op verschillende gebieden onderscheidt van de private sector. Het ontbreken van een winstoogmerk leidt tot andere keuzes in het HR-beleid. Daarnaast kenmerken publieke organisaties zich onder andere door een vrij grote politieke invloed en diverse samenstelling aan belanghebbenden. Dit beïnvloedt de processen die zich binnen de organisatie afspelen. Verder weten we uit onderzoek dat de motivatie van werknemers in de publieke sector over het algemeen afwijkt van die van werknemers in de private sector. Dit vraagt om andere vormen van management.

SHRM model en de praktijk

Wetenschappelijke theorie wordt, aan de hand van het SHRM-model, in deze cursus vertaald naar de hedendaagse praktijk. Je gaat steeds binnen de eigen praktijk aan de slag en past het geleerde daarmee direct toe binnen de eigen organisatie. Door gebruik te maken van zowel het wetenschappelijk theoretische als praktische perspectief wordt de complexiteit van het beleid hanteerbaar. Gezamenlijke intervisie en reflectie zorgen er daarnaast voor dat we niet alleen met, maar ook van elkaar leren. 

Hoe ziet het programma eruit?

Wetenschappelijke theorie wordt, aan de hand van het SHRM-model, in deze cursus vertaald naar de hedendaagse praktijk. Je gaat steeds binnen de eigen praktijk aan de slag en past het geleerde daarmee direct toe binnen de eigen organisatie. Door gebruik te maken van zowel het wetenschappelijk theoretische als praktische perspectief wordt de complexiteit van het beleid hanteerbaar. Gezamenlijke intervisie en reflectie zorgen er daarnaast voor dat we niet alleen met, maar ook van elkaar leren. 

De cursus bestaat uit zes lesdagen met diverse werkvormen. De cursus sluit je af met een prestentatie van de door jou gekozen strategische HRM-aanpak en vervolgstappen voor implementatie binnen jouw organisatie. Dit vormt een mooie basis om het geleerde, ook na het volgen van de cursus, in de praktijk verder door te voeren.

Je leert over de 4 kernonderdelen binnen SHRM. Aan de hand van deze kernonderdelen bekijk je jouw eigen organisatie.

Kennismaking SHRM-model. Theoretische concepten worden besproken en met publieke sector voorbeelden geïllustreerd. Je brengt, a.d.h.v. het SHRM-model, de eigen organisatie-context in kaart.

Praktijkopdracht – Context
Je voert op de eigen werkplek o.a. een opdracht uit a.d.h.v. de in kaart gebrachte context.

Verdieping van de kernonderdelen “interne en externe fit”, en vertaalslag naar de eigen context.

Praktijkopdracht - Kijkje in de keuken
Werkplekbezoek op de eigen werkplek en die van een medecursist.

Spiegelen van jouw analyse aan het organisatie-doel. De theoretische verdieping is gericht op HRM-prestaties. Je start met de concrete uitwerking van een SHRM-plan t.b.v. jouw vraagstuk.

Praktijkopdracht - Work it
Onderzoeken en verwerken van de prestatie-indicatoren van de organisatie.

Implementatie/inbedding van SHRM-plannen staat centraal, en de verdere uitwerking van het SHRM-plan voor jouw organisatie.

Praktijkopdracht - Laatste loodjes
SHRM-plan omzetten in een ‘presentatie’ vorm

Presentatie eigen SHRM-plan en feestelijke certificaatuitreiking.

Voor wie?

De cursus Strategisch HRM in de publieke sector is bedoeld voor HR-business partners, HR-managers en HR-adviseurs in de publieke sector (inclusief onderwijs en zorg), die met theoretische onderbouwing en praktische tools de eigen strategische rol willen versterken.

De cursus is daarnaast interessant voor beleidsadviseurs, lijnmanagers of organisatieadviseurs die zich (regelmatig) afvragen hoe ze de inzet van hun medewerkers kunnen combineren met een sterke organisatiestrategie.

Wetenschappelijk gerenommeerde docenten

Dr. Brenda Vermeeren is verbonden aan Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB).

Zij is expert op het gebied van HRM-prestaties en de rol van lijnmanagers bij de implementatie van HRM. Ze is daarnaast adviseur bij ICTU Internetspiegel (een programma van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Nederland).

Prof. dr. Bram Steijn is hoogleraar HRM in de publieke sector aan de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences.

In zijn onderzoek richt hij zich op verschillende onderwerpen waaronder de relatie tussen (strategisch) HRM en prestaties, leiderschap en motivatie en verandering binnen de publieke sector. Hij doet onderzoek in het openbaar bestuur, onderwijs en gezondheidszorg.

Dr. Alissa van Zijl is universitair docent de afdeling Bestuurskunde en Sociologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Vanuit haar achtergrond in HRM onderzoekt ze het functioneren van wijkteams. Haar onderzoek draagt op deze manier bij aan het huidige begrip van HRM in de publieke sector. Ook in haar onderwijs staat HRM in de publieke sector centraal.

Neem bij vragen contact op met

Thirza van Dijk

Marketing adviseur

E-mailadres: essbacademy@essb.eur.nl

Telefoonnummer: 06-41217086

"Graag bespreek ik uw leerbehoefte en vragen via een e-meeting, telefoon of per e-mail."

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen