Toelatingstoets Pre-master Bestuurskunde

Toets

In reguliere jaren wordt getoetst aan de vereisten zoals gesteld aan het standaard vwo-diploma. De toelatingstoets vindt plaats op:

 DatumTijdLocatie
Schrijfopdracht25 juni 202408:00 – 18:30online
Taaltoets25 juni 202418:30 – 21:30online

Inhoud van de toets

Via de toelatingstoets wordt bepaald of het taalniveau van de hbo-afgestudeerde voldoende is om in staat te zijn om de pre-master- en later de masteropleiding – met succes af te ronden.

De toelatingstoets bestaat uit:

  1. Een taaltoets Nederlands: (a) Basis Nederlands, (b) Stijl, (c) Grammatica en (d) Spelling
  2. Een schrijfopdracht

Op een nader te bepalen datum krijg je op het mailadres dat je hebt opgegeven in Studielink de Instructies voor het deelnemer aan de taaltoets en een uitnodiging voor de digitale omgeving waarin je de schrijfopdracht moet maken. De schrijfopdracht moet worden afgerond binnen de hierboven aangegeven tijd. Er zal een Announcement in het vak klaarstaan met verdere instructies.

Bij de schrijfopdracht dienen enkele vragen schriftelijk beantwoord te worden, hieruit moet blijken of de aanmelder:

  1. in staat is een logisch en consistent betoog te schijven;
  2. in helder en begrijpelijk Nederlands kan formuleren (dit criterium wordt mede onderbouwd met de uitslag van de taaltoets);
  3. geen aantoonbaar onjuiste verwachtingen over de inhoud en mogelijkheden van de studie bestuurskunde heeft.

Een kandidaat die onvoldoende scoort op de criteria van de schrijfopdracht of de taaltoets niet met een voldoende afsluit, wordt niet toegelaten tot de pre-master. De toelatingstoets wordt eenmaal per jaar afgenomen en er is geen herkansing mogelijk.

Kandidaten met een functiebeperking kunnen gebruik maken van toetsvoorzieningen, zoals extra tijd voor de taaltoets. Hiervoor kan contact opgenomen worden met de studieadviseurs via studentadvisor@essb.eur.nl. Een aanvraag kan alleen in behandeling worden genomen als er een officiële diagnose is bijgevoegd en indien deze minimaal 10 werkdagen voor de toelatingstoets is ingediend.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen