Toelatingstoets Pre-master Bestuurskunde

In onderstaande tabel staat de precieze planning van de toets aangegeven.

Datum

Tijd

Onderdeel

Zaal

Pre-master Bestuurskunde Dag

   

06-06-2018

18.30-21.30

Taaltoets: (a) Basis Nederlands, (b) Stijl, (c) Grammatica en (d) Spelling

Schrijfopdracht

Mandeville gebouw, T4-95

Pre-master Bestuurskunde Avond

   

6-6-2018
 

18.30-21.30

Analytische competenties
 

Mandeville gebouw, T4-95

6-6-2018
 

18.30-21.30

Taaltoets: (a) Basis Nederlands, (b) Stijl, (c) Grammatica en (d) Spelling

Mandeville gebouw, T4-95

Voorbereiding nodig?

Het is zeker niet de bedoeling vooraf literatuur te bestuderen; het gaat immers om de vereisten zoals gesteld aan het standaard vwo-diploma. 

Pre-master Bestuurskunde, dagvariant

Inhoud van de toets

Via de toelatingstoets wordt bepaald of het taalniveau van de hbo-afgestudeerde voldoende is om in staat te zijn om de pre-master- en later de masteropleiding – met succes af te ronden.

De toelatingstoets bestaat uit:

 1. Een taaltoets Nederlands: (a) Basis Nederlands, (b) Stijl, (c) Grammatica en (d) Spelling
 2. Een schrijfopdracht

Bij de schrijfopdracht dienen enkele vragen schriftelijk beantwoord te worden, hieruit moet blijken of de aanmelder:

 1. in staat is een logisch en consistent betoog te schijven;
 2. in helder en begrijpelijk Nederlands kan formuleren (dit criterium wordt mede onderbouwd met de uitslag van de taaltoets);
 3. geen aantoonbaar onjuiste verwachtingen over de inhoud en mogelijkheden van de studie bestuurskunde heeft.

Een kandidaat die onvoldoende scoort op de criteria van de schrijfopdracht of de taaltoets niet met een voldoende afsluit, wordt niet toegelaten tot de pre-master. De toelatingstoets wordt eenmaal per jaar afgenomen en er is geen herkansing mogelijk.

Pre-master Bestuurskunde, avondvariant

Inhoud van de toets

Via de toelatingstoets wordt bepaald of het taalniveau van de hbo-afgestudeerde minimaal voldoende is om kans te maken om de pre-master- en later de masteropleiding – met succes af te ronden. De toelatingstoets bestaat uit een taaltoets Nederlands en een analytische toets.

De taaltoets bestaat uit de onderdelen: (a) Basis Nederlands, (b) Stijl, (c) Grammatica en (d) Spelling. De analytische test bevat de onderdelen Cijferreeksen en Analogieën. Een kandidaat die onvoldoende scoort op de taaltoets en/of analytische toets wordt niet toegelaten tot de pre-master.

De toelatingstoets wordt twee keer per jaar afgenomen: in juni en augustus.

Beoordeling van de onderdelen

In onderstaande tabel staat de precieze planning van de herkansing van Pre-master Bestuurskunde Avondvariant aangegeven. Meer informatie over de herkansing (voor het avondvariant) volgt bij het vrijgeven van de resultaten van de toelatingstoets. Voor het dag variant bestaat er geen mogelijkheid om een herkansing te doen.

Datum

Tijd

Onderdeel

Locaties

10.08.2018

18:30-21:30

Analytische competenties

Mandeville gebouw, T4-95

 

 

Taaltoets: (a) Basis Nederlands, (b) Stijl, (c) Grammatica en (d) Spelling

Mandeville gebouw, T4-95

Gang van zaken tijdens de toetsen:

 • Belangrijk: Neem een legitimatiebewijs mee! Als je dit niet bij je hebt, mag je NIET deelnemen aan de toelatingstoets.
 • Zet je telefoon uit, niet alleen ‘stil’ maar echt UIT en zorg dat het buiten handbereik ligt. Iedere vorm van communicatie wordt gezien als fraude, zorg dus dat je telefoon op geen enkele manier kan afgaan tijdens de toetsen!
 • Je tas mag bij je tafel op de grond liggen, maar MOET afgesloten zijn en blijven. Zorg dus dat je een tas bij je hebt die dicht kan.
 • Op je tafel mag alleen liggen: je legitimatiebewijs, een pen, potlood, gum, eventueel een flesje drinken en iets kleins te eten.
 • Tot 15 minuten na aanvang van het tentamen is het nog mogelijk aan het tentamen te beginnen; daarna niet meer, tenzij een hoofdsurveillant toestemming geeft voor verlate deelname aan het tentamen, als gevolg van aantoonbare ernstige verkeershinder. Tegen de beslissing dat vanwege te laat arriveren geen tentamen gedaan kan worden is geen beroep mogelijk.
 • Het is toegestaan na het eerste uur één toiletbezoek te maken. Dit dien je eerst aan te geven bij de surveillant.
 • Je mag de tentamenzaal niet eerder dan één uur na aanvang verlaten. Als je klaar bent, geef je dit aan bij de surveillant. Wacht tot je tentamen en kladpapier is opgehaald en zorg bij het verlaten van de zaal dat je zo min mogelijk overlast veroorzaakt voor de andere deelnemers.
 • De laatste 15 minuten van een tentamen mag je de zaal niet verlaten, blijf dan rustig zitten. Na het verstrijken van de tentamentijd haalt de surveillant het tentamen en kladpapier op.
 • Locatie van Mandeville gebouw, 4de verdieping. Als je met je rug naar het van der Goot-gebouw staat, loop je naar rechts richting het Mandeville gebouw. Volg op de 4de verdieping de borden: PC-landschap en neem plaats achter een computer in de ruimte.

Veel succes!