Toelatingstoets Pre-master Bestuurskunde

Toets

In reguliere jaren wordt getoetst aan de vereisten zoals gesteld aan het standaard vwo-diploma. De toelatingstoest vindt plaats op dinsdag 22 juni 2021, vanaf 18:30 uur.

Inhoud van de toets

Via de toelatingstoets wordt bepaald of het taalniveau van de hbo-afgestudeerde voldoende is om in staat te zijn om de pre-master- en later de masteropleiding – met succes af te ronden.

De toelatingstoets bestaat uit:

  1. Een taaltoets Nederlands: (a) Basis Nederlands, (b) Stijl, (c) Grammatica en (d) Spelling
  2. Een schrijfopdracht

Bij de schrijfopdracht dienen enkele vragen schriftelijk beantwoord te worden, hieruit moet blijken of de aanmelder:

  1. in staat is een logisch en consistent betoog te schijven;
  2. in helder en begrijpelijk Nederlands kan formuleren (dit criterium wordt mede onderbouwd met de uitslag van de taaltoets);
  3. geen aantoonbaar onjuiste verwachtingen over de inhoud en mogelijkheden van de studie bestuurskunde heeft.

Een kandidaat die onvoldoende scoort op de criteria van de schrijfopdracht of de taaltoets niet met een voldoende afsluit, wordt niet toegelaten tot de pre-master. De toelatingstoets wordt eenmaal per jaar afgenomen en er is geen herkansing mogelijk.