Master

Toegelaten tot een masterprogramma? Op deze pagina vind je extra informatie voor de verschillende masterprogramma's.

Master Psychologie

Graag willen we je er op wijzen dat wanneer je toelaatbaar bent tot de specialisatie, dit geen garantie voor het direct behalen van een diploma inhoudt. Je bent zelf verantwoordelijk voor het bijspijkeren van lacunes in kennis en vaardigheden op het gebied van statistiek en de gekozen specialisatie. Hier onder staat een lijst met aanbevolen literatuur, waarmee je eventuele deficiënties kunt proberen weg te werken. Voor sommige postacademische beroepsopleidingen, of lidmaatschap van specifieke beroepsverenigingen kunnen aanvullende eisen worden gesteld naast het masterdiploma. Het is jouw verantwoordelijkheid om je op de hoogte te stellen van deze eisen mocht je dergelijke opties overwegen.

Literatuursuggesties van de Toelatingscommissie (leesmaterialen per specialisatie):

Master Bestuurskunde

Informatie beschikbaar in de zomer.

Master Sociologie

Informatie beschikbaar in de zomer.

Master Pedagogische Wetenschappen

Informatie beschikbaar in de zomer.