Toelatingstoets Pre-master Sociologie

In onderstaande tabel staat de precieze planning van de toets aangegeven. 

Pre-master Sociologie

DatumTijdOnderdeelLocatie
27 juni 202418.30-21.30SchrijfopdrachtMandeville T4

Via de toelatingstoets wordt bepaald of de capaciteiten en vaardigheden van de hbo-afgestudeerde minimaal voldoende zijn om kans te maken om de pre-master binnen één jaar te behalen en later de masteropleiding met succes af te ronden. Tijdens de test krijg je over twee of drie teksten een aantal vragen voorgelegd. 

Kandidaten met een functiebeperking kunnen gebruik maken van toetsvoorzieningen, zoals extra tijd. Hiervoor kan contact opgenomen worden met de studieadviseurs via studentadvisor@essb.eur.nl. Een aanvraag kan alleen in behandeling worden genomen als er een officiële diagnose is bijgevoegd en indien deze minimaal 10 werkdagen voor de toelatingstoets is ingediend.

Leesmateriaal toelatingstoets

Het te bestuderen leesmateriaal betreft (minimaal) twee sociologische teksten waarvan (minimaal) één van de teksten in het Engels. De teksten zijn representatief voor het type bronnen dat wordt gebruikt in de bachelor Sociologie. De teksten zijn hieronder te downloaden.

Teksten voor de toets

Hieronder vind je de leesmaterialen voor de toelatingstoets. Deze zullen ook tijdens de toets in te zien zijn in de toetsomgeving. 

Inhoud van de toets

Bij de beoordeling wordt gekeken naar de inhoud, maar ook naar de vorm (zinsconstructies, grammatica en cohesie). Alle vragen worden in het Nederlands gesteld en moeten in het Nederlands worden beantwoord. Een verzorgd geschreven tekst (technisch correct Nederlands) is in zoverre belangrijk dat dit bijdraagt aan begrip bij de lezer van het betoog. Technisch correct Nederlands is in principe geen aparte beoordelingscategorie, maar als de test in slecht Nederlands is geschreven kan dat een reden zijn om je verzoek tot toelating af te wijzen. Je kunt je voorbereiden door bijvoorbeeld Engelstalige artikelen en boeken of examenbundels te lezen.

De uitslag van de test blijft geldig tot 1 oktober van het volgende collegejaar. Een kandidaat die onvoldoende scoort op de criteria van de toelatingstoets, wordt niet toegelaten tot de pre-master. De toelatingstoets wordt eenmaal per jaar afgenomen en er is geen herkansing mogelijk.

De toets zal op de campus afgenomen worden. De precieze locatie volgt nog. Hou deze webpagina in de gaten voor de bekendmaking.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen