Toelatingstoets Pre-master Sociologie

In onderstaande tabel staat de precieze planning van de toets aangegeven.

Datum

Tijd

Onderdeel

Zaal

Pre-master Sociologie

   

20.06.2019

18.30-21.30

Schrijfopdracht

Van der Goot gebouw, M-hal (exacte blokken op de monitoren op de dag zelf)

Via de toelatingstoets wordt bepaald of het taalniveau van de hbo-afgestudeerde voldoende is om in staat te zijn om de pre-master – en later de masteropleiding – met succes af te ronden. Tijdens de test wordt er een Nederlandse en een Engelse tekst aangeboden. Je krijgt over deze teksten een aantal vragen voorgelegd. De teksten worden uiterlijk een week voorafgaand aan de test op deze pagina geupdate (let op het instroomjaar of het al de 'nieuwe' teksten betreft). Wil je je eerder voorbereiden? Hieronder vind je het lesmateriaal van de toelatingstoets van vorig jaar.

Leesmateriaal toelatingstoets

Het te bestuderen leesmateriaal betreft (minimaal) twee sociologische teksten waarvan (minimaal) één van de teksten in het Engels. De teksten zijn representatief voor het type bronnen dat wordt gebruikt in de bachelor Sociologie. Bij de beoordeling wordt gekeken naar de inhoud, maar ook naar de vorm (zinsconstructies, grammatica en cohesie). Alle vragen worden in het Nederlands gesteld en moeten in het Nederlands worden beantwoord.

Het leesmateriaal voor de toelatingstoets van 20 juni 2019 wordt uiterlijk één week voorafgaand aan de toets bekendgemaakt via deze pagina. 

Inhoud van de toets

De test wordt in het Nederlands geschreven. Een verzorgd geschreven tekst (technisch correct Nederlands in een leesbaar handschrift) is in zoverre belangrijk dat dit bijdraagt aan begrip bij de lezer van het betoog. Technisch correct Nederlands is in principe geen aparte beoordelingscategorie, maar als de test in abominabel slecht Nederlands is geschreven kan dat een reden zijn om uw verzoek tot toelating af te wijzen. U kunt zich voorbereiden door bijvoorbeeld Engelstalige artikelen en boeken, of examenbundels te lezen.

De test wordt afgenomen op campus Woudestein van de Erasmus Universiteit. Bekijk hier de routebeschrijving naar de Erasmus Universiteit en de plattegrond van de campus.  De uitslag van de test blijft geldig tot 1 oktober van het volgende collegejaar. Een kandidaat die onvoldoende scoort op de criteria van de schrijfopdracht of de taaltoets niet met een voldoende afsluit, wordt niet toegelaten tot de pre-master. De toelatingstoets wordt eenmaal per jaar afgenomen en er is geen herkansing mogelijk.

Gang van zaken tijdens de toets:

  • Belangrijk: Neem een legitimatiebewijs mee! Als je dit niet bij je hebt, mag je NIET deelnemen aan de toelatingstoets.
  • Zet je telefoon uit, niet alleen ‘stil’ maar echt UIT en zorg dat het buiten handbereik ligt. Iedere vorm van communicatie wordt gezien als fraude, zorg dus dat je telefoon op geen enkele manier kan afgaan tijdens de toetsen!
  • Je tas mag bij je tafel op de grond liggen, maar MOET afgesloten zijn en blijven. Zorg dus dat je een tas bij je hebt die dicht kan.
  • Op je tafel mag alleen liggen: je legitimatiebewijs, een pen, potlood, gum, eventueel een rekenmachine (GEEN grafische!), eventueel een flesje drinken en iets kleins te eten.
  • Tot 15 minuten na aanvang van het tentamen is het nog mogelijk aan het tentamen te beginnen; daarna niet meer, tenzij een hoofdsurveillant toestemming geeft voor verlate deelname aan het tentamen, als gevolg van aantoonbare ernstige verkeershinder. Tegen de beslissing dat vanwege te laat arriveren geen tentamen gedaan kan worden is geen beroep mogelijk.
  • Het is toegestaan na het eerste uur één toiletbezoek te maken. Dit dien je eerst aan te geven bij de surveillant.
  • Je mag de tentamenzaal niet eerder dan één uur na aanvang verlaten. Als je klaar bent, geef je dit aan bij de surveillant. Wacht tot je tentamen en kladpapier is opgehaald en zorg bij het verlaten van de zaal dat je zo min mogelijk overlast veroorzaakt voor de andere deelnemers.
  • De laatste 15 minuten van een tentamen mag je de zaal niet verlaten, blijf dan rustig zitten. Na het verstrijken van de tentamentijd haalt de surveillant het tentamen en kladpapier op.

Veel succes!