Toelatingstoets Pre-master Sociologie

In onderstaande tabel staat de precieze planning van de toets aangegeven.

Datum

Tijd

Onderdeel

Zaal

Pre-master Sociologie

   

24 juni 2021

18.30-21.30

Schrijfopdracht

Volgt nog

Via de toelatingstoets wordt bepaald of de capaciteiten en vaardigheden van de hbo-afgestudeerde minimaal voldoende zijn om kans te maken om de pre-master binnen één jaar te behalen en later de masteropleiding met succes af te ronden.

Leesmateriaal toelatingstoets

Het te bestuderen leesmateriaal betreft (minimaal) twee sociologische teksten waarvan (minimaal) één van de teksten in het Engels. De teksten zijn representatief voor het type bronnen dat wordt gebruikt in de bachelor Sociologie. De teksten voor de toelatingstoets van 24 juni 2021 worden uiterlijk 1 week voorafgaand aan die toets op deze website geplaatst.

Zie hieronder twee voorbeelden van het soort teksten dat bij een toelatingstoets wordt gebruikt.

Inhoud van de toets

De vragen hebben betrekking op de gelezen teksten en zullen minder gaan over het kunnen reproduceren van dat wat gelezen is, maar meer over het kunnen uitleggen en toepassen ervan. De test wordt in het Nederlands geschreven. Een verzorgd geschreven tekst (technisch correct Nederlands in een leesbaar handschrift) is in zoverre belangrijk dat dit bijdraagt aan begrip bij de lezer van het betoog. Technisch correct Nederlands is in principe geen aparte beoordelingscategorie, maar als de test in onvoldoende Nederlands is geschreven kan dat een reden zijn om uw verzoek tot toelating af te wijzen.

De uitslag van de test blijft geldig tot 1 oktober van het volgende collegejaar. Een kandidaat die onvoldoende scoort op de criteria van de toelatingstoets, wordt niet toegelaten tot de pre-master. De toelatingstoets wordt eenmaal per jaar afgenomen en er is geen herkansing mogelijk.