Waarom deze studie

Educatieve Master Primair Onderwijs

Waar gaat deze studie over?

De tweejarige wetenschappelijke opleiding Educatieve Master Primair Onderwijs (EMPO) leidt startbekwame, bevoegde leraren op voor het primair onderwijs (4-12 jarigen). De opleiding richt zich specifiek op vakbekwaamheid in het primair onderwijs in grootstedelijke context en heeft de pedagogiek als basis.

Deze context vraagt van de leraar sterke pedagogische handelingsexpertise en vaardigheden op het gebied van het creëren van kwaliteitsvolle relaties met leerlingen, en het ontwerpen van een inclusieve en uitdagende leeromgeving. Het profiel van de Educatieve Master Primair Onderwijs is daarmee onderscheidend van profielen van andere opleidingen. 

Past deze studie bij jou?

De Erasmus Universiteit Rotterdam is bij uitstek geschikt omdat het zich bevindt in de dynamiek van de grootstedelijke context en een bijbehorende maatschappelijke opdracht nadrukkelijk uitdraagt. Het creëren van een positieve maatschappelijke impact is de kern van de Erasmus Universiteit Rotterdam/Erasmus School of Social and Behavioural Sciences strategie. Het future society thema: Vital Cities and Citizens is onderdeel van deze strategie.

Testimonial Debby Schefers

Testimonials

Rian Zijderveld

Rian Zijderveld - Coördinator

Binnen deze nieuwe master volg je kleinschalig onderwijs waarbij je je onder andere richt op de leefwereld van kinderen, onderwijs in de grootstedelijke context met veel diversiteit, curriculumontwerp en vanzelfsprekend op het lesgeven in de kernvakken binnen het primair onderwijs. Een goede leraar word je voor de klas, dus 40% van de tijd zal worden besteed aan stage op kwalitatief zeer goede opleidingsscholen.
Binnen deze nieuwe master volg je kleinschalig onderwijs waarbij je je onder andere richt op de leefwereld van kinderen, onderwijs in de grootstedelijke context met veel diversiteit, curriculumontwerp en vanzelfsprekend op het lesgeven in de kernvakken binnen het primair onderwijs. Een goede leraar word je voor de klas, dus 40% van de tijd zal worden besteed aan stage op kwalitatief zeer goede opleidingsscholen.

Gina Adu

Gina Adu - Student Educatieve Master Primair Onderwijs

Het is ook fijn dat we geen cijfers krijgen, maar alleen feedback. Dit verhoogt mijn motivatie om te leren voor mezelf en voor in de klas.
Het is ook fijn dat we geen cijfers krijgen, maar alleen feedback. Dit verhoogt mijn motivatie om te leren voor mezelf en voor in de klas.

Ik ben Gina en ik heb vóór deze studie de bachelor Psychologie gedaan. Van jongs af aan was ik al geïnteresseerd in het onderwijs. Ik vond het fijn om mijn zusje of vrienden te helpen als ze iets niet begrepen en voelde me erg trots als ze het door mijn uitleg wel snapten. In mijn laatste bachelorjaar heb ik me gespecialiseerd in onderwijspsychologie, waarvan ik veel geleerd heb.

Na het behalen van mijn bachelor wilde ik verder op dit onderwerp ontwikkelen, alleen waren er niet veel studies die mij aanspraken. De pabo vond ik te lang duren en hierbij miste ik het wetenschappelijke element dat ik van de universiteit gewend was. Toen kwam ik op de site van Erasmus de Educatieve Master in Primair Onderwijs (EMPO) tegen. Dit was een tweejarige opleiding waarbij je leert om als wetenschapper, pedagoog en didacticus voor een basisschool klas te staan. Wat me het meest aansprak is dat we speciaal worden onderwezen in het onderwijzen van een cultureel gemixte stad zoals Rotterdam en dat er verwacht wordt dat we bewust zijn van onze eigen positie en privileges.

Tijdens de opleiding komen elementen uit de sociologie, pedagogiek en psychologie aan bod, maken we kennis met verschillende vormen van kwalitatief onderzoek en lezen we artikelen van een diverse set van auteurs. Ook krijgen we les van verschillende leraren, die verschillende studies en specialisaties hebben gevolgd en daardoor een perfecte mix vormen om ons te onderwijzen in het leraarschap. Het is ook fijn we geen cijfers krijgen, maar alleen feedback. Dit verhoogt mijn motivatie om te leren voor mezelf en voor in de klas, in plaats van te leren voor een hoog cijfer.

Naast de twee dagen uni, lopen we ook twee dagen stage op een basisschool in Rotterdam. Mijn stageschool bevalt me goed en ik vind het fijn om de theorie die ik op mijn school leer, toe te passen op mijn stageschool. Vier dagen school, veel voorbereidingswerk en daarnaast nog een eventuele bijbaan valt soms wel zwaar. Je moet deze studie dan ook niet onderschatten. Maar het levert wel veel op, binnen een mum van tijd leer je veel over onderwijs, filosofeer je over de vormen van het onderwijs én ontwikkel je als persoon, wetenschapper, pedagoog en didacticus.

Financiële regelingen
 

Stagevergoeding

Alle EMPO-studenten lopen twee dagen per week stage. Hier staat voor alle studenten vanaf september 2023 een vergoeding van 75 euro per dag per maand tegenover. In de praktijk komt dat neer op 150 euro per maand. Dit geldt voor zowel eerste- als tweedejaars masterstudenten. De vergoeding ontvang je rechtstreeks van je stageschool.

Subsidies voor collegegeld

 1. De Rijksoverheid heeft op dit moment het beleid dat studenten die voor het eerst starten met een master die ook een lerarenopleiding is, en daarvoor het wettelijk collegegeld betalen, de helft van dit tarief betalen in het eerste en tweede jaar van inschrijving. De Educatieve Master Primair Onderwijs van de EUR valt onder deze regeling. Zie voor meer informatie: Rijksoverheid.nl 

  Vervallen per 2024-2025
   

 2. De EUR heeft op dit moment het beleid dat studenten van de Educatieve Master Primair Onderwijs in het tweede jaar ook vanuit de EUR de helft van het collegegeld gesubsidieerd krijgen. Op deze manier beoogt de EUR deze tweejarige master financieel zo toegankelijk mogelijk te maken, in vergelijking met eenjarige masters.

  Dit betekent dat als het beleid van de Rijksoverheid van kracht en van toepassing is, dan is het collegegeld in het tweede jaar van deze master per saldo nul.
  Vervallen per 2024-2025

   

 3. Wil je deze opleiding volgen als tweede lerarenopleiding? Dan kun je de subsidie tweede lerarenopleiding aanvragen. Kijk voor meer informatie over de subsidie op DUO.

EMPO beurs

Studenten met een duidelijke en aantoonbare financiële behoefte die zich inschrijven voor de EMPO, komen in aanmerking voor de EMPO Beurs (Beurs). De beurs wordt toegekend voor de duur van de masteropleiding, met een maximum van twee jaar, mits de student aan de EMPO staat ingeschreven en actief deelneemt aan het programma. Alleen nieuw toegelaten studenten aan de EMPO kunnen deze beurs aanvragen. 

Aanvragers van de beurs moeten een sterke onderbouwing leveren om in aanmerking te komen voor deze beurs. Aanvragers zullen worden gevraagd om aanvullende documentatie ter ondersteuning van hun aanvraag ter beschikking te stellen. Van studenten wordt altijd verwacht dat zij optimaal gebruik maken van de bestaande beschikbare financiële ondersteuning die de Nederlandse overheid en universiteit biedt als zij in aanmerking willen komen voor de beurs.

De beurs moet worden aangevraagd vóór 1 juni voorafgaande aan de start van de opleiding en kan alleen worden aangevraagd indien de inschrijving bij de opleiding is afgerond. De beurs voorziet in het collegegeld. Voor meer informatie en vragen over het te volgen proces graag contact opnemen met: office.empo@essb.eur.nl 

 

Een studie kiezen is knap lastig! Twijfel je nog over deze studie en wil je overzicht hebben? Ontvang een overzichtelijke digitale brochure van deze opleiding.

Brochure aanvragen
Nog niet helemaal zeker over je keuze? Vraag een brochure aan!

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen