Waarom deze studie

Orthopedagogiek

Wil je je verdiepen in vraagstukken op het gebied van problemen in de opvoeding of ontwikkeling? Kies dan voor de master Orthopedagogiek in Rotterdam. 

Hoe ondersteun je kinderen en jongeren bij wie de ontwikkeling problematisch verloopt? Hoe bied je als hulpverlener goede begeleiding en hulp aan jeugdigen, ouders en professionals? Op welke manier kan je diagnostiek aanpassen aan verschillende culturele achtergronden? Hoe speelt zelfregulatie een rol in de ontwikkeling en prestaties van klinische en niet-klinische populaties? In deze opleiding leer je dit type vragen te analyseren, onderzoeken en te beantwoorden.

Je gaat op zoek naar evidence-based oplossingen voor problemen in complexe opvoedings- en ontwikkelingssituaties. Het gaat dan bijvoorbeeld om situaties waarin sprake is van huiselijk geweld, maar ook pestgedrag onder kinderen op school of angst en depressie of juist agressief, crimineel en destructief gedrag bij jongeren. Daarnaast is er in de opleiding aandacht voor (veranderingen in) leef-, woon- en werkomstandigheden van jeugdigen met een ontwikkelingsstoornis zoals een verstandelijke beperking, Downsyndroom en autisme. Ook evidence-based interventies die kunnen leiden tot een afname van problematiek en verbeteringen in het welzijn van jeugdigen en gezinnen komen aan bod. Een praktijkstage in bijvoorbeeld de jeugdhulp, onderwijs of gehandicaptenzorg en het uitvoeren van onderzoek vormen ook belangrijke onderdelen van de opleiding. De combinatie van theorie en praktijk staat centraal in het onderwijs.

Daarnaast zijn er ook actieve samenwerkingsverbanden met organisaties met vestigingen in Rotterdam en daarbuiten, zoals:

Tot slot wordt er nauw samengewerkt met diverse universiteiten en hogescholen in Nederland en algemene en specifieke beroepsverenigingen zoals de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO, en, het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

  • Je volgt activerend onderwijs met veel ruimte voor eigen initiatief en zelfsturing.
In deze master word je zowel theoretisch als praktisch uitgedaagd met een sterke focus op diversiteit, waardoor je je ontwikkelt tot een volwaardig orthopedagoog.
Marjolein van den Akker - student orthopedagogiek

Waar gaat deze specialisatie over?

In deze masterspecialisatie leer je over alle aspecten van de diagnostische en behandelingscyclus. Je verdiept je in verschillende diagnostische instrumenten, je maakt kennis met de afname van instrumenten en met de interpretatie van diagnostische resultaten en leert deze te rapporteren volgens de professionele richtlijnen.

Ook maak je kennis met diverse vormen van behandeling en ondersteuning; je zoekt zelfstandig evidence-based interventies op en maakt, op basis van casuïstiek, een onderbouwde keuze voor de juiste vorm van ondersteuning. Ook maak je kennis met het forensisch orthopedagogisch werkveldwaarbij je leert over diverse theoretische- en verklaringsmodellen voor thema’s binnen de Forensische Orthopedagogiek , zoals kindermishandeling en problematische opvoedingssituaties, jeugdigen en gezinnen met meervoudige en complexe problematiek, veelplegers en jeugddelinquentie, verslavingsproblematiek en middelenmisbruik. 

Je leert diverse professionele vaardigheden binnen deze master die je in de praktijk kan toepassen. Zo leer je diagnostische vaardigheden zoals testafname, interpretatie en rapportage van diagnostische resultaten. Daarnaast maak je kennis met interventie- en klinische gespreksvaardigheden, waaronder cognitieve gedragstherapie en motiverende gespreksvoering, en het inschatten van recidive-risico bij delinquent gedrag. Ook leer je rekening te houden met diversiteit in orthopedagogisch onderzoek en – handelen. 

Orthopedagogen bieden begeleiding en hulp aan ouders en professionals, en ondersteunen kinderen en jeugdigen van wie de ontwikkeling problematisch verloopt of bij wie een gezonde ontwikkeling niet vanzelfsprekend is of wordt bedreigd.
Dr. Jacqueline Schenk
Zowel de inhoud als de vorm van de master Orthopedagogiek aan de Erasmus Universiteit sluiten goed aan op de praktijk.

Voor wie bestemd?

Wil je meer weten over evidence-based diagnostiek en behandeling van problemen in de ontwikkeling en opvoeding van jeugdigen? En wil je vanuit de praktijk of onderzoek bijdragen aan de verbetering van leefomstandigheden van kwetsbare kinderen,jongeren en/of hun gezin? Dan is deze master echt iets voor jou!

Een studie kiezen is knap lastig! Twijfel je nog over deze studie en wil je overzicht hebben? Ontvang een overzichtelijke digitale brochure van deze opleiding.

Brochure aanvragen
Nog niet helemaal zeker over je keuze? Vraag een brochure aan!

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen