ESSB deelnemer in Zwaartekracht-programma over de Algoritmische Samenleving

Andy Kelly

Het consortium ‘De algoritmische samenleving (ALGOSOC)’ ontvangt 21,3 miljoen euro aan Zwaartekrachtsubsidie. Hoogleraar communicatie- en gedragsverandering Moniek Buijzen van de Erasmus School of Social en Behavioural Sciences (ESSB)  is samen met mede-aanvragers dr. Ester Rozendaal (ESSB) en Prof.dr Ting Li (Rotterdam School of Management) onderdeel van het consortium dat wordt geleid door Universiteit van Amsterdam. Het project onderzoekt hoe binnen de ontwikkeling van (semi-) geautomatiseerde processen, zoals Artificiële Intelligentie (AI), publieke waarden en mensenrechten kunnen worden waarborgen.

Sociale gevolgen van AI

Moniek Buijzen is blij dat er door het consortium ook wordt gekeken naar de sociale kanten van AI. “AI heeft een duidelijke impact op onze maatschappij. Denk maar aan systemen die worden gebruikt door banken of zorgverzekeringen. Je ziet dat daarin vooroordelen of vertekeningen ontstaan. Een voorbeeld hiervan is de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst. De impact daarvan is enorm”

Machines worden gevoed door mensen

AI-Systemen blijken vaak technologie en efficiëntie-gedreven en vergeten daarbij menselijk waarden als autonomie, waardigheid en privacy. “Ze komen in het geding en daar moet opnieuw over worden nagedacht. Juist daarvoor hebben we de sociale en geesteswetenschappen nodig. In de afgelopen drie jaar hebben we de urgentie van dit vraagstuk zien toenemen. Ik ben blij dat we nu aan de slag kunnen. Het onderzoek van het consortium sluit ook perfect aan bij ons Movez lab en het Erasmus Initiative ‘Societal Impact of AI’.”

Onderzoeksvraag sluit aan bij faculteit

“Als decaan van ESSB ben ik ongelooflijk trots dat ESSB en Moniek Buijzen een belangrijke rol hebben gespeeld bij het binnenhalen van deze toonaangevende subsidie. Sowieso wil ik ook de andere consortiumdeelnemers en in het bijzonder de UvA als trekker feliciteren. Participatie in deze Zwaartekracht laat zien dat de keuze die we als EUR en ESSB hebben gemaakt om vooral aandacht te vestigen op de vraag hoe technologieontwikkeling onze manier van leven, werken en denken beïnvloedt en vice versa, als beloftevol wordt omarmd.” vertelt Victor Bekkers, decaan van ESSB.

Onderzoek van internationaal topniveau

Het programma Zwaartekracht wordt in opdracht van het ministerie van OCW door NWO uitgevoerd. Uit veertig aanvragen zijn er uiteindelijk zeven consortia geselecteerd. Onderzoekers kunnen gedurende tien jaar universitair toponderzoek doen en multidisciplinair samenwerken. Minister Robbert Dijkgraaf (OCW): “Voor het doen van onderzoek van internationaal topniveau zijn rust en ruimte essentieel. Met deze forse impuls bieden we langetermijnperspectief en adequate financiering aan samenwerkende excellente onderzoeksgroepen. Onderzoekers van deze wetenschappelijke consortia, die op hun gebied tot de wereldtop behoren, kunnen met Zwaartekracht werken aan baanbrekend onderzoek.”

Professor
Onderzoeker
Meer informatie

Marjolein Kooistra, persvoorlichter ESSB | kooistra@essb.eur.nl + 31 6 83676038

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen