Richtlijnen voor maatschappelijke impact van onderzoekspraktijken in stedelijke omgevingen

Shiwei Chen van de Erasmus Universiteit doet onderzoek naar de maatschappelijke impactinspanningen en -principes van de Erasmus Initiatieven. Een van deze initiatieven, Vital Cities and Citizens (VCC), heeft als doel het stedelijke leven te verbeteren door maatschappelijke uitdagingen zoals ongelijkheid, diversiteit en digitalisering aan te pakken. Shiwei: "Een belangrijke focus voor VCC is het kritisch evalueren van academische onderzoeksbenaderingen om maatschappelijke impactonderzoekspraktijken beter te begrijpen en te ontwikkelen. In dat proces worden ze geleid door zeven kernwaarden: inclusiviteit, delen, rechtvaardigheid, toewijding, wederkerigheid, empowerment en reflectie."

Inclusiviteit: Uitdagen van onderzoeksconventies

Allereerst daagt VCC conventionele onderzoekspraktijken uit door inclusiviteit te prioriteren. Het doel is om een stem te geven aan burgers die vaak alleen worden gezien als onderzoeksobjecten, en hen om te vormen tot actieve deelnemers. Bijvoorbeeld, binnen het project (Re)mapping Rotterdam worden maatschappelijke actoren en onderzoekers samengebracht door middel van stadsrondleidingen over diversiteit en inclusie. Op die manier legt VCC verbindingen en betrekt uiteindelijk traditioneel gemarginaliseerde gemeenschappen bij ons onderzoek.

Delen: Bevorderen van kennisdeling tussen academici en stedelijke professionals

We streven ernaar academici en stedelijke professionals samen te brengen om hen aan te moedigen hun kennis, geleerde lessen en (positieve en negatieve) ervaringen met oplossingen voor duurzame, inclusieve, rechtvaardige en veerkrachtige steden te delen. Op deze manier wordt kennis gezamenlijk gecreëerd, overgedragen en opgeschaald naar nieuwe locaties en praktijken. Het project Closer Cities heeft tot doel de mechanismen van kennisdeling en stads-naar-stadsleren te ontrafelen. Het verbindt stedelijke wetenschap en stedelijke praktijk door wetenschappelijke inzichten te vertalen naar pragmatische richtlijnen en tools voor stedelijke professionals. We streven naar een wereldwijde beweging voor kennisdeling via ons online platform.

Rechtvaardigheid: Reflectie op machtsstructuren

Verder onderzoekt VCC binnen haar onderzoek kritisch de bestaande machtsstructuren, waarbij een bescheiden houding wordt aangenomen om te luisteren naar de behoeften van diverse belanghebbenden. Belangrijk is dat het initiatief transparant is over zowel de positieve als negatieve gevolgen van stedelijk beleid en streeft naar positieve verandering en het rechtzetten van de negatieve gevolgen van eerdere academische arbeid en beleid.

Toewijding: Zorgen voor duurzame impact

VCC benadrukt dat maatschappelijke impact voortdurende inspanning, toewijding en zorg vereist. Meer specifiek streeft haar onderzoek naar langetermijneffecten door duurzame relaties met de samenleving op te bouwen. Dit is te zien in het netwerk van steden (JUSTRA) van het initiatief Sustainable and Just Cities, dat onderzoekers, activisten en beleidsmedewerkers samenbrengt rond het thema rechtvaardige duurzame overgangen.

Wederkerigheid: Een tweerichtingsverkeer van voordeel

Een andere belangrijke waarde die bij VCC wordt bevorderd, is wederkerigheid: een tweerichtingsrelatie tussen de samenleving en academici, waarbij de nadruk ligt op co-creatie en interactie met maatschappelijke belanghebbenden. Projecten zoals Recht op Reyeroord illustreren deze benadering. Daar werden belanghebbenden samengebracht om een veilige ruimte voor jongeren in Reyeroord - een jongerencentrum - te co-creëren. Het project heeft bijgedragen aan een heroverweging van hoe de gemeenteraad beter kan omgaan met het gesegregeerde systeem ten opzichte van de beleveniswereld.

Empowerment: Stakeholders inspireren via actiegerichte initiatieven

VCC bereikt impact door diverse belanghebbenden te inspireren en te versterken via praktijkgerichte projecten en trainingen. Het Nairobi Urban Hub-project in Mathare, Kenia, is een voorbeeld van deze aanpak. Binnen dit project werken onderzoekers van VCC samen met gemeenschapsonderzoekers in Mathare, Kenia, aan de ontwikkeling van digitale archieven en benadrukken ze dat onderzoek empowerment moet bieden.

Reflectie: Leren en aanpassen voor impactvol onderzoek

Ten slotte wordt er sterk de nadruk gelegd op reflectie, waarbij kritisch wordt nagedacht over onderzoekspraktijken. Het initiatief transformeert ervaringen in cumulatieve kennis, die toekomstig onderzoek en onderwijs informeert. De onderzoekers engageren zich actief in het theoretiseren van impactvolle onderzoekspraktijken en herdefiniëren de relatie tussen de universiteit en de stad die zij bedient.

Samengevat, het Erasmus initiatief VCC pakt niet alleen urgente maatschappelijke uitdagingen aan, maar geeft ook een transformerend voorbeeld in onderzoek en onderwijs, waarbij inclusiviteit, rechtvaardigheid, toewijding, wederkerigheid, empowerment en reflectie worden bevorderd om de maatschappelijke impact te maximaliseren.

Meer informatie

Vital Cities and Citizens 

Met het Erasmus Initiative Vital Cities and Citizens (VCC) wil de Erasmus Universiteit bijdragen aan de kwaliteit van leven in stedelijke gebieden. In vitale steden kunnen de inwoners hun levensdoelen bereiken door educatie, zinvol werk en deelname aan het publieke leven. De vitale stad is een platform voor creativiteit en diversiteit, een veilige ontmoetingsplaats voor verschillende sociale groepen. De betrokken onderzoekers focussen zich op een van de volgende subthema’s:   

  • Inclusieve Steden en Diversiteit  
  • Duurzame en Rechtvaardige Steden 
  • Slimme Steden en Gemeenschappen 
  • Veerkrachtige Steden en Stedelingen 

VCC is een samenwerking tussen Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB), Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) en International Institute of Social Studies (ISS). 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen