JUSTRA Cities Network

Research Network on Just Sustainability Transitions in Cities

JUSTRA Cities wil de kennis en praktijk over rechtvaardige duurzaamheidstransities in en rond steden verdiepen, vertalen en verbinden.

Over het netwerk

Wij onderzoeken hoe rechtvaardige duurzaamheidstransities zich manifesteren in steden. Onze onderzoeksvraag is: Hoe dragen mensen bij aan rechtvaardige duurzaamheidstransities in steden, en hoe kan hun transformatieve potentieel worden vergroot? We zijn in het bijzonder geïnteresseerd in het potentieel van netwerken en translokale verbindingen om mensen te activeren ten behoeve van transformatieve verandering. Naast ons onderzoek willen we deze ideeën uitdragen via onze publicatie- en evenementenreeks.

Welke methoden gebruiken we?

Naast ons onderzoek naar netwerken, zijn we zelf ook een netwerk. Het creëren van een translokaal en transdisciplinair netwerk rond rechtvaardige duurzaamheidstransities in steden is een methode om bruikbare kennis te ontwikkelen die een brug slaat tussen de velden van duurzaamheidstransities, milieurechtvaardigheid en stedelijke planning. Dit omvat het experimenteren met verschillende methoden voor het co-produceren, verdiepen en vertalen van bruikbare kennis door:

Publicatiereeks Just Sustainability Transitions

Verkennen van de raakvlakken van rechtvaardigheid, duurzaamheid en transformatieve verandering.

A demonstration in a city center

Event Series over Rechtvaardige Duurzaamheidstransities

Bijdragen aan gefundeerde academische en publieke debatten over (on)recht en (on)duurzaamheid

Onderzoek over Rechtvaardige Duurzaamheidstransities

Inzicht in de rol van translokale netwerken bij kennisdeling en coproductie

Hoe maakt ons netwerk een impact?

Ons transdisciplinaire netwerk is een dubbelzijdig zwaard. Enerzijds is het een methode om kennis te verzamelen en te ontwikkelen, anderzijds dient het om bruikbare kennis te delen en te verspreiden. Rechtvaardigheid en duurzaamheid zijn zeer omstreden begrippen, zowel in de academische wereld als in de praktijk van ondernemers, activisten en beleidsmakers. Wij benaderen deze maatschappelijke actoren niet als louter studieobjecten of 'respondenten', maar eerder als partners in de coproductie van bruikbare kennis. 

Via onze open-source Wiki en online evenementen, hebben we honderden mensen van over de hele wereld uitgenodigd en zullen we dat blijven doen om informatie, inzichten en uitdagingen te delen en te bespreken over hoe rechtvaardigheid en duurzaamheid zich manifesteren in hun eigen gemeenschappen, steden, netwerken en onderzoeksgebieden.

  • Dr. Julia Wittmayer (Themaleider)
    Julia werkt als universitair docent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is sinds 2008 werkzaam als (actie)onderzoeker in duurzaamheidstransities bij DRIFT. Met een achtergrond in sociale en culturele antropologie, richt zij zich op veranderende sociale relaties tussen en betekenisgeving van maatschappelijke actoren in processen van sociale verandering.

Tot slot wordt er binnen dit thema voortdurend gezocht naar synergieën en verbindingen met andere projecten, zoals het UrbanA-project over duurzame en rechtvaardige steden, het SONNET-project over sociale innovatie in de energietransitie en het Design Impact Transition (DIT)-platform.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen