Closer Cities

Impact door kennis over steden te delen

Closer Cities is een 10-jarig stedelijk onderzoeksproject (2021-2030) gewijd aan het ontwikkelen van een beter begrip van stedelijke kennisdeling om de UN Sustainable Development Goals (SDGs) te helpen bereiken.

Wat onderzoeken wij?

Closer Cities heeft tot doel de mechanismen van kennisdeling te ontrafelen. Het project verbindt stedelijke wetenschap en stedelijke praktijk door wetenschappelijke inzichten te vertalen in pragmatische richtlijnen en instrumenten voor stedelijke professionals. De onderzoeksvragen die binnen Closer Cities aan de orde komen, richten zich op het karakteriseren van verschillende soorten kennisdeling en de stimulerende en beperkende factoren in deze processen 

Hoe doen wij onderzoek?

Steden over de hele wereld staan voor dezelfde uitdagingen en kunnen van elkaars ervaringen leren. Het delen van kennis is een langdurig, doorlopend proces. Onderzoeksprojecten zijn vaak te kort om dit te vatten. Closer Cities is uniek in zijn lange termijnfocus (10 jaar) op kennisuitwisseling van 'wicked problems' die een grote impact hebben op het dagelijks leven in steden over de hele wereld, waarbij het delen van zowel expliciete als stilzwijgende kennis in overweging wordt genomen. Wij hanteren een impactgerichte onderzoeksbenadering waarbij we nauw samenwerken met het doelpubliek (als een vorm van actieonderzoek). Wij streven naar een wereldwijde beweging voor kennisdeling via ons online platform! 

Hoe maakt ons onderzoek impact?

Om de deelbaarheid van kennis te vergroten, nodigen we via ons online platform stedelijke professionals uit om hun projecten te delen. Wij voeren een data-analyse uit op de ingediende projecten en dit helpt ons verbanden te ontdekken tussen de SDG's en verschillende onderwerpen. We onderzoeken hoe dergelijke praktijken kunnen worden opgeschaald en gedeeld, en hoe kennis kan worden aangepast aan een andere stedelijke context. Daarnaast voeren we experimenteel actieonderzoek uit: we delen kennis tijdens evenementen, zoals workshops en co-creating labs, en bestuderen hoe het delen leidt tot nieuwe praktijken en nieuwe ideeën die gedeeld kunnen worden. Meer diepgaande kennis wordt verzameld via interviews en seminars 

Partners

Closer Cities heeft vier stichtende partners: Erasmus Initiative Vital Cities and Citizens, Nesselaar Urban Consultancy, Institute for Housing and Urban Development Studies, and Leiden Delft Erasmus Centre for BOLD Cities.  

Financiering

De eerste fase van het Closer Cities-project (inclusief ontwikkeling van het online platform) werd gefinancierd door de stichtende partners. De initiatiefnemers zoeken verdere subsidies en partnersubsidies om de verdere ontwikkeling van Closer Cities mogelijk te maken. Financiering in 2021 was inclusief bijdragen door het RVO (www.closercities.org/wef-nexus) en het Erasmus Trust Fund (voor het project in Reyenoord). 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen