Slimme Steden

Onderzoekers

Onderzoekers vanuit de ESSB

 • prof. dr. Liesbet van Zoonen

  Social Sciences and humanities

  Prof. dr. Liesbet van Zoonen is wetenschappelijk directeur van het Centre for BOLD Cities. Daarnaast is zij hoogleraar Sociologie en decaan van de Erasmus Graduate School of Social Sciences and the Humanities aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

  Van Zoonen onderzoekt vraagstukken in de sociale en geesteswetenschappen. In al die vraagstukken gaat het om de vraag of en hoe populaire cultuur een relevante bron is voor maatschappelijk begrip en sociale participatie.

 • prof. dr. Marjolijn Das

  Urban Statistics

  Marjolijn Das is bijzonder hoogleraar Stedelijke Statistiek bij het Centre for BOLD Cities. Deze bijzondere leerstoel is ingesteld door het CBS, waar zij werkzaam is als statistisch onderzoeker. Das richt zich in haar onderzoek op de interactie tussen stadsbewoners en hun sociale netwerken.

 • prof. dr. Claartje ter Hoeven

  Organisational Dynamics in the Digital Society

  Prof. dr. Claartje ter Hoeven is hoogleraar Organizational Dynamics in the Digital Society aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ter Hoeven onderzoekt hoe digitale technologieën kunnen helpen bij het organiseren, beheren en vormgeven van onze manier van werken.

 • dr. Jiska Engelbert

  Media and Communication

  Dr. Jiska Engelbert is een media- en communicatieonderzoeker die geïnteresseerd is in het discours van de politiek en de politiek van het discours. Jiska is coördinator van het VSNU Digital Society programma. Voor het Centre for BOLD Cities richt ze zich vooral op vragen over smart city discours en het recht op de (smart) city. Jiska is daarnaast themaleider van Slimme Steden en Gemeenschappen binnen het Erasmus Initiative Vital Cities and Citizens.

 • Vivien Butot, MSc.

  Urban and cultural geography

  Vivien Butot is een PhD-student aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, met een achtergrond in stedelijke en culturele geografie. Tijdens zijn vooropleiding ontwikkelde Butot een brede interesse voor stedelijke zaken als burgerinitiatieven op het gebied van wonen, stedenbouw, gevoel van plaats en buurtdynamiek.

  In zijn promotieonderzoek voor CESAM (Centre of Excellence in Public Safety Management) richt hij zich op de verbanden tussen smart city-ontwikkelingen en privacykwesties.

Onderzoekers van buiten de ESSB

 • prof. dr. Lex Burdorf

  Public Health

  Lex Burdorf is hoogleraar Determinants of Public Health bij de Department of Public Health, Erasmus MC Rotterdam. Als adviseur van het team 'Reintegration in BOLD cities' is hij verbonden aan het Centre for BOLD Cities.

 • dr. ir. Haydee Sheombar

  Technology and Operations Management

  Dr. ir. Haydee Sheombar is docent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, RSM Rotterdam School of Management, Afdeling Technology and Operations Management.

 • dr. Peter Scholten

  Social and Political Sciences

  Dr. Peter Scholten is bestuurs- en duurzaamheidsspecialist, vanuit een achtergrond in sociale en politieke omgevingswetenschappen aan het internationale instituut voor stedenbouwkunde en stedelijke ontwikkeling en stadsvernieuwing.

  (IHS) van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

 • dr. Jay Lee

  Media and Communication

  Ju-Sung (Jay) Lee is universitair docent bij de afdeling Media en Communicatie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn onderzoeksinteresses liggen op het snijvlak van sociale, communicatieve en semantische netwerken. Lee is nauw betrokken bij begeleidende methodologieën zoals statistiek, netwerkanalyse, computerondersteunde tekstanalyse, het gebruik van computers voor de sociale wetenschap en andere digitale methoden.

 • dr. Daniel Trottier

  Media and Communication

  Dr. Daniel Trottier is universitair hoofddocent bij de afdeling Media en Communicatie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn huidige onderzoek gaat over het gebruik van digitale media voor toetsing, aanklacht en shaming.

 • dr. Jason Pridmore

  Media and Communication

  Jason Pridmore is universitair docent bij de afdeling Media en Communicatie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn onderzoeksinteresses zijn voornamelijk gericht op de praktijk van digitaal identificeren, het gebruik van nieuwe/sociale media en consumentengegevens als surveillancepraktijk, en digitale (cyber)beveiligingskwesties.

 • dr. Merel Schuring

  Public Health

  Merel Schuring is postdoctoraal onderzoeker bij de Department of Public Health van het Erasmus MC Rotterdam. Ze is projectleider van het project 'Reintegration in BOLD cities'.

 • Anne van Eldik, MSc.

  Media, Communication & Culture

  Anne van Eldik is promovenda bij het Erasmus University Research Centre for Media, Communication & Culture. Haar onderzoek richt zich op de betrokkenheid van stedelijke media door te kijken hoe jongeren door creatief mediagebruik een stedelijke identiteit samenstellen.

 • Margot Kersing, MSc.

  Health Policy Management

  Margot Kersing is promovenda aan de Erasmus School of Health Policy Management (ESHPM). Het onderzoek waar zij bij betrokken is gaat over Big Data in het sociale domein; een kwalitatief etnografisch onderzoek in opdracht van het Centre for BOLD Cities.

 • Sabrina Huizenga, MSc.

  Health Policy & Management

  Sabrina Huizenga is promovenda aan de Erasmus University School of Health Policy & Management (ESHPM). Haar project draait om hoe big data wordt gebruikt voor de experimentele stad en om burgerbetrokkenheid in stedelijke gezondheidslaboratoria. In dit project onderzoekt Huizenga of je stedelijke laboratoria kunt zien als een radicaal andere, meer inclusieve manier van bestuur of dat het een voortzetting is van de status-quo in een enigszins gewijzigde vorm.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen