Slimme Steden en Gemeenschappen

Het aantal steden en gemeenten dat een slimme of digitale agenda nastreeft neemt alleen maar toe. En dat niet alleen, die steden en gemeenten hebben ook nog eens de ambitie om (inter)nationaal erkend worden als de slimste, meest innovatieve of anderszins toonaangevende stad. Wat zijn eigenlijk de gevolgen van dergelijke ambities, vooral voor hoe we nadenken over stedelijke problematiek en mogelijke oplossingen? Zijn technische innovaties per definitie slimmer dan niet-digitale ideeën? En weten de overheid en de private sector het echt altijd het best of beter?  

Wat voor soort onderzoek doen we?

Wij onderzoeken de mogelijkheden voor meer democratische en inclusieve vormen van sociale innovaie, stadsontwikeling en digitale steden. We ontwikkelen methoden die verder gaan dan bestaande en top-down ideeën over wat en van wie kennis en expertise is, wat geldt als stedelijke innovatie, en van wat we “slim” of “smart” mogen noemen. We doen dat in co-creatie met wijkbewoners, community-onderzoekers, het (formele en informele) maatschappelijke middenveld, de lokale overheid, sociale ondernemers en kunstenaars. Gezamenlijk ontwerpen we interventies die het mogelijk moeten maken om verschillende vormen van kennis, ervaringen en innovatieve ideeën te (h)erkennen en constructief en duurzaam in dialoog met elkaar te brengen, voor en namens de stad. 

 

Themaleiders

  • Dr. Jiska Engelbert

    Jiska Engelbert is universitair hoofddocent Media Studies aan de Erasmus School of History, Culture & Communication. Haar onderzoek en onderwijs gaan over de politiek van (smart) city beeldvorming. Binnen VCC is Jiska co-themaleider voor Smart Cities & Communities en oprichter van de Master Honours Programmes "Tackling Inequalities". Daarnaast is Jiska strategisch directeur van het Leiden-Delft-Erasmus Centre for BOLD Cities.

  • Dr. Jan Fransen 

    Jan Fransen (PhD en MA in development studies) is een deskundige op het vlak van stedelijke economische ontwikkeling en veerkracht bij het Institute of Housing and urban Development Studies (IHS). Hij is als gastonderzoeker op het gebied van stedelijke veerkracht verbonden aan het Institute of Social Studies (ISS). Jan heeft meer dan 25 jaar ervaring in de ontwikkeling van kleine bedrijven, slimme steden, veerkrachtige gemeenschappen, armoedevermindering en innovatie in opkomende economieën.

Stedelijke digitalisering en het democratisch proces

Jiska Engelbert

De slimme stad moet nu nog inclusief worden

Bedenkers en voorstanders van de slimme stad hebben het vaak over het belang van participatie door stedelingen, maar stimuleren echte invloed van stedelingen op besluitvorming niet. Het is essentieel om stedelingen weer centraal te stellen in het ontwerpen en ontwikkelen van stedelijke toekomsten. Het zijn ten slotte hun data, levensonderhoud en rechten die in de slimme stad op het spel staan.
Het doel is om impact te genereren door middel van onderzoek en co-creatie: samen met burgers, sociale ondernemers en beleidsmakers.

Podcast31 - Data in de Stad

Dr. Jiska Engelbert over datagestuurd werken in de Platform 31 podcast over data in de stad.

Studio Erasmus: Is Rotterdam een slimme stad?

Still Studio Erasmus: Is Rotterdam een slimme stad?

Stedelingen en bestuurders in de slimme stad

Jouw buurt, jouw data

Game om je databewustzijn te toetsen, geproduceerd door BOLD Cities

Verwante projecten

  • VCC werkt samen met De Vereniging van Universiteiten (VSNU) in het onderzoeksprogrmma Digitale Samenleving om de vele dringende vragen die ontstaan door de opkomst van een digitale samenleving te beantwoorden. In het programma werken meer dan dertig vooraanstaande wetenschappers van veertien universiteiten samen om Nederland te ondersteunen bij de ontwikkeling van technologieën en toepassingen die het antwoord zijn op digitale uitdagingen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen