Klachtenregeling

Studenten uit alle medezeggenschapsorganen vertegenwoordigen hun achterban tijdens vergaderingen, maar moeten daar wel genoeg informatie voor hebben. Naast het rondvragen en praten met studiegenoten is ook de klachtenregeling een belangrijk informatiemiddel.

De klachtenregeling van de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences loopt via de studievereniging Cedo Nulli. De Commissaris Onderwijs is belast met de behandeling & afhandeling van de binnengekomen onderwijsklachten. Op het moment dat er een klacht binnen komt wordt de ontvangst zo snel mogelijk bevestigd. Zodra de Commissaris Onderwijs een klacht ontvangt over onderwijs zal hij dit proberen direct tot een oplossing te komen dan wel de klacht in het Facultair Studenten Overleg in te brengen. Hier zijn alle medezeggenschapsorganen vertegenwoordigd en wordt de klacht doorgespeeld naar het juiste orgaan. Over het algemeen zal de Commissaris Onderwijs de opleidingscommissie informeren of, bij een zwaardere klacht, de Faculteitsraad erbij betrekken. De klacht wordt anoniem behandeld en alleen de Commissaris Onderwijs van Cedo Nulli heeft weet van de klager. Hij/zij is ook verantwoordelijk voor de terugkoppeling naar de klager.

E-mail adres voor klachten

Er zijn diverse plaatsen waar je terecht kunt met je klachten of ideeën over het onderwijs van de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences. Naast het aanspreken van studentenvertegenwoordigers uit bijvoorbeeld de opleidingscommissies of Faculteitsraad kun je je klacht ook kwijt op een speciaal daarvoor bestemd emailadres: klacht@cedonulli.nl. Dit adres wordt beheerd door de Commissaris Onderwijs van Cedo Nulli.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen