Opleidingscommissies

De vier grote disciplines van de ESSB (Bestuurskunde, Sociologie, Psychologie en Pedagogische Wetenschappen) kennen een opleidingscommissie. Deze commissies komen bij elkaar om zaken te bespreken die specifiek het onderwijs aangaat. Is er bijvoorbeeld een probleem bij het onderwijs van sociologie, dan komt dat op het bord van de Opleidingscommissie Sociologie. In de opleidingscommissie zitten docenten en studenten, die actuele zaken op het gebied van onderwijs bespreken. De studentgeleding van de opleidingscommissie bestaat uit afvaardigingen van elk jaar van de studie, of daar wordt in ieder geval naar gestreefd. Dat betekent dat de opleidingscommissie een breed zicht heeft op de zaken die zich afspelen bij de studie. Veel klachten worden in de opleidingscommissies behandeld, omdat daar meteen docenten bij zitten die weet hebben van de zaken die behandeld worden en daarmee snel en efficiënt op de klacht kunnen reageren. Veel besproken onderdelen zijn ingekomen klachten als te laat nagekeken tentamens, onderwijsveranderingen, fraudeaanpak en onderwijsevaluaties.

De opleidingscommissies hebben geen instemmingsrecht met de besproken zaken, maar mogen wel gevraagd en ongevraagd advies geven. In praktijk zal de Faculteitsraad altijd met een schuin oog naar het advies van de opleidingscommissie kijken, omdat die kans hebben om gedetailleerder naar een vraagstuk te kijken.

Elk jaar zijn er studenten nodig die hun jaar vertegenwoordigen in de opleidingscommissies. Wil jij weten of jouw jaar al is vertegenwoordigd? Neem dan contact op met de studieadviseur van jouw studie.
 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen