Datum
woensdag 20 mrt 2024, 19:00 - donderdag 21 mrt 2024, 19:30
Type
Algemeen
Gesproken taal
Engels
Locatie

Fondation Universitaire Stichting, Brussel

Resultaten van het evenement Voeg toe aan agenda

Met het oog op de centrale rol die universiteiten spelen als aanjagers van innovatie en een duurzame toekomst en geleid door onze missie om een positieve maatschappelijke impact te creëren, zet de Erasmus Universiteit Rotterdam zich in voor het creëren en mogelijk maken van sociale innovatie, waarbij onze onderwijs- en onderzoeksinitiatieven diep geworteld zijn in de dagelijkse praktijk en gericht zijn op de belangrijkste behoeften en uitdagingen van de samenleving.

2024 wordt een bijzonder jaar voor zowel de Europese Unie als voor onze universiteit. Terwijl Europa zich voorbereidt op de Europese verkiezingen en de Europese Commissie haar energie steekt in de volgende kaderprogramma's voor Onderwijs, Cultuur, Onderzoek en Innovatie, is de Erasmus Universiteit Rotterdam begonnen aan haar academisch lustrumjaar waarin 110 jaar leiderschap in denken, excellente wetenschap en maatschappelijke betrokkenheid voor positieve impact wordt gevierd.

Ter gelegenheid van zo'n belangrijk jaar organiseert de EUR de EU Strategy Days Brussel die de universiteitsbestuurders en de bredere academische gemeenschap van de Erasmus Universiteit, waaronder vertegenwoordigers van onze studenten, samenbrengen en betrekken bij dialogen en uitwisselingen van ideeën met vooraanstaande wetenschappers, politici en beleidsmakers, universitaire allianties en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties uit heel Europa.

Dit bezoek van het bestuur van de EUR aan Brussel houdt verband met het strategische planningsproces 2025-2030. We zijn begonnen met het voorbereiden van onze nieuwe strategie en veel EU-gerelateerde thema's zullen daarin een plaats krijgen. Deze EU Strategy Days zijn in lijn met onze ambitie en inzet om meer betrokken te raken bij het EU-beleid door sterkere banden aan te gaan met de maatschappij, met name met andere universiteiten, netwerken, beleidsmakers, het bedrijfsleven en met de EU-ecosystemen voor onderzoek, innovatie en onderwijs.

Het belangrijkste doel van dit werkbezoek is het onder de aandacht brengen van:

 • het belang van een actievere rol in evidence-based beleidsvorming door deel te nemen aan openbare debatten over de vormgeving van EU-beleid en -programma's, en aan de bestaande kanalen daarvoor (bijv. deskundigengroepen, adviesraden, openbare raadplegingen, rondetafelconferenties of openbare conferenties)
 • het belang van het aanmoedigen van academici om deel te nemen aan door de EU gefinancierde onderzoeks- en onderwijsgerelateerde programma's en projecten, en de beschikbare EU-financieringsregelingen
 • kennisvalorisatie - hoe kunnen we ons onderzoek beter vertalen naar de maatschappij en de markten.

De thema's van ons programma zijn gekozen in lijn met de strategische prioriteiten en thema's van de EU en EUR. We zullen onder andere de volgende onderwerpen behandelen: Wetenschap gericht op beleid en impact, Transformatieve wetenschap voor een veerkrachtige, inclusieve en duurzame toekomst, Transdisciplinaire wetenschap, Toekomstbestendig maken van hoger onderwijs; Valoriseren van kennis. Voor elke sessie hebben we hooggeplaatste politici uitgenodigd (EU-commissaris voor Onderzoek & Innovatie, Onderwijs en Cultuur, leden van het EU-parlement), beleidsmakers en financiers (Directorate General for R&I / DG R&I, Directorate General for Education/ DG EAC, Joint Research Center /JRC, European Innovation Council EIC), EIT-DigitalEuropean Research Executive Agency /REA), vertegenwoordigers van overkoepelende universitaire organisaties (Neth-EREuropean University Association (EUA), the GUILDUNICScienceBusiness) en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties (World Resources InstituteGeneration Climate Europe), en wetenschappers om met ons, vanuit hun eigen perspectief, meningen en visie te delen over het specifieke onderwerp en bovendien met ons in discussie te gaan. Na elke spreker zal de moderator het publiek in de gelegenheid stellen om opmerkingen te maken en vragen te stellen. Dit is voor de EUR-afgevaardigden de gelegenheid om onze belangrijkste voorbeelden, ervaringen en ambities te laten zien. Op deze manier zorgen we voor een flow in de discussie en een actieve betrokkenheid van het publiek tijdens de hele sessie.

Resultaten van het evenement

De volgende drie onderdelen van deze webpagina bevatten informatie die na het evenement beschikbaar is gekomen:

 • Downloads (Brussels report EU Strategy Days 2024, toespraken, presentaties)
 • Foto's en video's
 • Sociale media links

Foto's en video's

Hier kun je enkele foto's van het evenement bekijken, en via deze link vind je de 3 aparte links voor de video-opnames, waaronder de zeer inspirerende toespraak van Martin de Jong!

Sociale media links

Hier volgt een lijst van sociale media posts over het evenement op LinkedIn:

Programma

20 maart 2024:

Locatie: University Foundation Brussels

19.00: Welkomstwoord en diner:

21 maart 2024:

Ochtendsessies:

Locatie: University Foundation Brussels, Room Emile Francqui 

Evenementmoderator: Maryline Fiaschi, CEO Science|Business  

09.00 - 10.00 Briefing session: Latest developments in the European R&I and Higher Education areas

Gastspreker: Jurgen Rienks, Director Neth-ER
   
10.05 - 11.15 Panel 1: Science for policy and impact

In deze sessie willen we het hebben over evidence-based beleidsvorming en de impact die wetenschap heeft op de maatschappij; we willen graag meer horen over hoe universiteiten en academici hier een actievere rol in kunnen spelen. Bovendien willen we graag onze ervaringen delen, met geëngageerde wetenschap en in het bijzonder over hoe we positieve maatschappelijke impact creëren, en bovendien hoe we de maatschappelijke impact van ons werk meten.

Hoofdspreker: Joanna Drake, Deputy Director-General of Directorate General for R&I

Panel (in de volgorde van hun eerste bijdragen):

11.30 - 13.00 Panel 2: Repurposing the university towards transformative resilience – the role science has in the social, climate and digital transitions

In deze sessie willen we het hebben over de universiteiten van de toekomst:

 • Naar de 4e generatie universiteiten (onderwijs, onderzoek, innovatie en betrokkenheid/impact)
 • Betrokken en transformatieve wetenschap
 • Kaders voor transdisciplinair onderzoek
 • Toekomstbestendig en missiegedreven onderwijs

Hoofdspreker: Pia Ahrenkilde Hansen, Director General for Education

Panel (in de volgorde van hun eerste bijdragen):

14.30 - 16.00 Public Conference: Inclusive and Sustainable Prosperity: Re-thinking the role of universities

Locatie: University Foundation Brussels, room Félicien Cattier

Evenementmoderator: Maryline Fiaschi, CEO Science|Business

Ons doel is om te bespreken hoe universiteiten bijdragen aan duurzame groei, inclusiviteit en maatschappelijk welzijn:

 • Hoe kunnen we welvaart inclusief en duurzaam maken, en daarmee toekomstbestendig?
 • Hoe kunnen maatschappelijke organisaties, sociale ondernemingen, onderwijs en onderzoek helpen om deze overgang tot stand te brengen?

We willen graag van gedachten wisselen met onze panelleden, die het onderwerp elk vanuit hun eigen perspectief bespreken:

Hoofdsprekers:

Panel (in de volgorde van hun eerste bijdragen):

16.30 - 19.30 Alumni Townhall event: Knowledge valorisation

Locatie: University Foundation Brussels

Evenementmoderator: Sue Martin, directeur EUR Alumni Office 

Registratie

Registration for the conference Inclusive and Sustainable Prosperity: Re-thinking the role of universities

Registratie voor het EUR alumni event (nog niet beschikbaar).

Practische informatie

Dit event vindt plaats bij Fondation Universitaire Stichting, 11 Rue d'Egmont, 1000 Bruxelles.
Hoe bereik je de locatie:

 • Met openbaar vervoer:
  De Fondation Universitaire bevindt zich tussen twee metrostations (Trône and Porte de Namur).
 • Met de auto:
  Verlaat de tunnels bij de afslag Porte de Namur.

Neem contact met ons op

Meri Georgievska-van de Laar, EU Liaison Officer of Vanessa Temminck, Erasmus Alumni Relations Team Event Manager.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen