One Stop Shop

27 Augustus
Students at One Stop Shop
Datum
dinsdag 27 aug 2024, 09:00 - dinsdag 10 sep 2024, 16:00
Type
Introductie
Gesproken taal
Engels
Kamer
Hall 1
Gebouw
Sports Building
Voeg toe aan agenda
Students at One Stop Shop
Arie Kers

Wil je praktische zaken regelen voordat de lessen beginnen? Zoals inschrijven op het gemeentehuis? Dan heb je geluk! Elk jaar worden er One Stop Shops georganiseerd waar je dit kunt regelen.

Het evenement

Tijdens deze One Stop Shop zijn de volgende partijen aanwezig:

 • Gemeente Rotterdam: om je BSN nummer te krijgen;
 • Aon Verzekeringen: om je zorgverzekering te regelen;
 • ESN: om dat thuis weg van huis te creëren en meer te weten te komen over ESN evenementen;
 • ISIC: om een OV-kaart te regelen;
 • LTC (Taal & Trainingscentrum: om je eventueel in te schrijven voor Nederlandse lessen;
 • Het centrale International Office: voor alle andere vragen!
 • InsureToStudy: om je zorgverzekering te regelen;
 • Jans Huisartsen: goede zorg, zonder gedoe;

Datums 

 • Dinsdag 27 augustus
 • Woensdag 28 augustus
 • Woensdag 4 september
 • Donderdag 5 september
 • Dinsdag 9 september
 • Dinsdag 10 september

Registratie

Kom je voor het eerst naar Nederland? Blijf je langer dan 4 maanden in Nederland? En heb je je nog niet eerder in Nederland ingeschreven en heb je dus nog geen burgerservicenummer (BSN)? Dan moet je je persoonlijk inschrijven bij de gemeente waar je gaat wonen. Dit wordt "Eerste inschrijving" genoemd.

Stap 1 - Download het formulier van de gemeente en vul het in
Het formulier downloaden "First registration in the municipal personal records database (BRP) form abroad."

Stap 2 - Zorg voor een geldig identiteitsbewijs
Dit kan een paspoort of ID-kaart zijn

Stap 3 - Verzamel documenten voor je woonsituatie

 • Zelfstandig als huurder

  • Huurcontract of huurovereenkomst

   

 • Onderhuur
  • Huurcontract of huurdersverklaring

    

 • Wonen bij hoofdhuurder als huurder
  • Verklaring hoofdbewoner
  • Verhuurcontract
  • Kopie geldig identiteitsbewijs van degene met wie je gaat samenwonen

    

 • Wonen met hoofdbewoner als eigenaar
  • Verklaring van inwoning
  • Kopie geldig identiteitsbewijs van de persoon met wie je gaat samenwonen

    

 • Afhankelijk als eigenaar en nog niet ingeschreven in het kadaster
  • Kopie van de overdrachtsakte, ondertekend door de notaris
  • Kopie van het eigendomsbewijs, ondertekend door de notaris

Het formulier downloaden: Tenancy agreement (also called: "verhuurdersverklaring" or "landlord statement".
Het formulier downloaden: Declaration by main occupant (also called "verklaring inwoning" or "certificate of residence"

Stap 4 - Zorg ervoor dat je de volgende documenten in kopie meeneemt naar de One Stop Shops

* Let op:

 • Er is geen printer beschikbaar in de One Stop Shops. Je kunt printen, kopiëren en scannen bij de Copyshop in het Polakgebouw (begane grond) 
 • Zorg ervoor dat je paspoort is ondertekend.
 • Per document is een origineel en een geprinte kopie nodig, dus voor elk document heb je een kopie nodig. Alleen je paspoort of ID-kaart meenemen zonder een geprinte gekleurde kopie ervan, is niet genoeg.
 • Een huurcontract, huurovereenkomst of verklaring van de hoofdbewoner mag niet ouder zijn dan 3 maanden. 
 • Het contract of de overeenkomst moet zijn ingevuld en ondertekend door je verhuurder. 
 • Controleer of je alle kopieën van de vereiste documenten hebt, want het gemeentehuis moet ze meenemen.

Stap 1 - Download het formulier van de gemeente en vul het in
Het formulier downloaden "First registration in the municipal personal records database (BRP) form abroad."

Stap 2 - Zorg voor een geldig identiteitsbewijs
Dit kan een paspoort of ID-kaart zijn

Stap 3 - Verzamel documenten voor je woonsituatie

 • Zelfstandig als huurder

  • Huurcontract of huurovereenkomst

   

 • Onderhuur
  • Huurcontract of huurdersverklaring

    

 • Wonen bij hoofdhuurder als huurder
  • Verklaring hoofdbewoner
  • Verhuurcontract
  • Kopie geldig identiteitsbewijs van degene met wie je gaat samenwonen

    

 • Wonen met hoofdbewoner als eigenaar
  • Verklaring van inwoning
  • Kopie geldig identiteitsbewijs van de persoon met wie je gaat samenwonen

    

 • Afhankelijk als eigenaar en nog niet ingeschreven in het kadaster
  • Kopie van de overdrachtsakte, ondertekend door de notaris
  • Kopie van het eigendomsbewijs, ondertekend door de notaris

Het formulier downloaden: Tenancy agreement (ook wel: "verhuurdersverklaring" of "landlord statement".
Het formulier downloaden: Declaration by main occupant (ook wel: "verklaring inwoning" of "certificate of residence"

Stap 4 - Zorg ervoor dat je de volgende documenten in kopie meeneemt naar de One Stop Shops

 • Het origineel en een geprinte, gekleurde kopie van je geldige paspoort of ID-kaart. Ingevuld en afgedrukt formulier: First registration in the municipal personal records database (BRP) form abroad' door jou ondertekend. 
 • Original and a printed hard copy of rental contract, tenancy agreement or declaration by the main occupant – zorg ervoor dat het ondertekend is door jou en je verhuurder! Een digitale handtekening is ook toegestaan.  Houd er rekening mee dat deze overeenkomst niet langer dan 3 maanden geleden mag zijn opgesteld.
 • Het origineel en een geprinte kopie van beide zijden van je Nederlandse verblijfsvergunning en/of een gekleurde kopie van je inreisvisumsticker in je paspoort.
 • Als je zonder inreissticker in je paspoort naar Nederland mag reizen en je Nederlandse verblijfsvergunning nog niet kunt ophalen, kun je de goedkeuringsbrief van de IND uitprinten die je van ons Immigratiekantoor in Osiris hebt ontvangen. Neem een geprinte kopie van de brief mee naar de One Stop Shop.

* Let op:

 • Er is geen printer beschikbaar bij de One Stop Shops. Je kunt printen, kopiëren en scannen bij de Copyshop in het Polakgebouw (begane grond) 
 • Zorg ervoor dat je paspoort is ondertekend.
 • Per document is een origineel en een geprinte kopie nodig, dus voor elk document heb je een kopie nodig. Een huurcontract, huurovereenkomst of verklaring van de hoofdbewoner mag niet ouder zijn dan 3 maanden. 
 • Het contract of de overeenkomst moet zijn ingevuld en ondertekend door je verhuurder. 
 • Zorg er wel voor dat je alle kopieën van de vereiste documenten hebt, want het gemeentehuis moet ze meenemen.
 • Ga naar Osiris en ga naar uw Immigratiedossier om uw goedkeuringsbrief van de IND te downloaden. 

Studenten uit het Caribisch gebied krijgen automatisch een BSN als ze studiefinanciering aanvragen. Na de aanvraag deelt DUO de gegevens van de student met de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). Zodra de gegevens verwerkt zijn, stuurt de RvIG een brief met het BSN naar de student. Studenten kunnen het BSN ook telefonisch opvragen bij DUO.

Als je geen studiefinanciering aanvraagt, geldt voor jou de volgende procedure:

Stap 1 - Download het formulier van de gemeente en vul het in
Het formulier downloaden "First registration in the municipal personal records database (BRP) form abroad."

Stap 2 - Zorg voor een geldig identiteitsbewijs
Dit kan een paspoort of ID-kaart zijn

Stap 3 - Neem een bewijs van uitschrijving uit de Gemeentelijke Basisadministratie mee

Stap 4 - Verzamel documenten voor je woonsituatie

 • Zelfstandig als huurder
  • Huurcontract of huurovereenkomst
 • Onderhuur
  • Huurcontract of huurovereenkomst
 • Wonen met hoofdbewoner als huurder
  • Verklaring hoofdbewoner
  • Verhuurcontract
  • Kopie geldig identiteitsbewijs van degene met wie je gaat samenwonen
 • Wonen bij hoofdbewoner als eigenaar
  • Verklaring van inwoning
  • Kopie geldig identiteitsbewijs van de persoon met wie je gaat samenwonen
 • Afhankelijk als eigenaar en nog niet ingeschreven in het kadaster
  • Kopie van de overdrachtsakte, ondertekend door de notaris
  • Kopie van het eigendomsbewijs, ondertekend door de notaris

Het formulier downloaden: Tenancy agreement (ook wel: "verhuurdersverklaring" of "landlord statement".
Het formulier downloaden: Declaration by main occupant (ook wel: "verklaring inwoning" of "certificate of residence"

Stap 5 - Zorg ervoor dat je de volgende documenten in kopie meeneemt naar de One Stop Shops

* Let op:

 • Er is ter plekke geen printer beschikbaar. Je kunt printen, kopiëren en scannen bij de Copyshop in het Polakgebouw (begane grond).
 • Zorg ervoor dat je paspoort is ondertekend.
 • Per document heb je een origineel en een geprinte kopie nodig, dus voor elk document heb je een extra kopie nodig. 
 • Een huurcontract, huurovereenkomst of verklaring van de hoofdbewoner mag niet ouder zijn dan 3 maanden. 
 • Het contract of de overeenkomst moet zijn ingevuld en ondertekend door je verhuurder. Een digitale handtekening mag ook. 
 • Zorg er wel voor dat je alle kopieën van de vereiste documenten hebt, want het gemeentehuis zal ze moeten innemen.

Verhuis je terug naar Nederland vanuit het buitenland? En blijft u langer dan 4 maanden? Of bent u uitgeschreven uit de gemeente? Dan moet u zich opnieuw inschrijven. Deze aanvraag wordt "hervestiging" genoemd.

Voorwaarden

 • Je stond eerder ingeschreven in Nederland.
 • Je hebt al een burgerservicenummer (BSN).
 • Je gaat langer dan 4 maanden in Rotterdam wonen.
 • Je bent uitgeschreven bij de gemeente.

Step 1 - Download and complete the form from the municipality
Download the form "First registration in the municipal personal records database (BRP) form abroad."

Stap 2 - Zorg voor een geldig identiteitsbewijs
EU/EER/Zwitserland: paspoort of ID-kaart
NON-EU/EER: paspoort of ID-kaart + verblijfsvergunning of goedkeuringsbrief IND
Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Saba of Sint Eustatius: paspoort of ID-kaart + origineel bewijs van uitschrijving.

Stap 3 - Verzamel documenten voor je woonsituatie

 • Zelfstandig als huurder
  • Huurcontract of huurovereenkomst
 • Onderhuur
  • Huurcontract of huurovereenkomst
 • Wonen bij hoofdbewoner als huurder
  • Verklaring hoofdbewoner
  • Verhuurcontract
  • Kopie geldig identiteitsbewijs van de persoon met wie je gaat samenwonen
 • Wonen met de hoofdbewoner als eigenaar
  • Verklaring van inwoning
  • Kopie geldig identiteitsbewijs van de persoon met wie je gaat samenwonen
 • Afhankelijk als eigenaar en nog niet ingeschreven in het kadaster
  • Kopie van de overdrachtsakte, ondertekend door de notaris
Area map of Erasmus University location Sport building
international office

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen