Op zoek naar een goed levenseinde | Met Bert Keizer

Universitair Docent
Faculteit
Erasmus MC
Universiteit
Erasmus Universiteit Rotterdam
Begindatum

dinsdag, 12 mrt 2019, 20:00

Einddatum

dinsdag, 12 mrt 2019, 23:00

Dood gaan we allemaal en we kunnen er niet voor oefenen. Alleen al in Nederland zullen er komend jaar ongeveer 150.000 mensen overlijden. Hoe bereid je je hierop voor? Tijdens deze debatavond zal onder andere ouderengeneeskundige Bert Keizer hierover spreken.

De  hedendaagse ziekenhuisgeneeskunde speelt een belangrijke rol, omdat veel mensen nu eenmaal hun laatste adem uitblazen in een ziekenhuis.

Stervenden en nabestaanden zijn massaal onbekend met waar je mee te maken krijgt op het moment dat de dood zich aandient. We vermijden liever het gesprek hierover.

 Ook artsen weten niet altijd hoe je ‘goed’ dood gaat. Zij blijven soms langer doorbehandelen dan dat mensen zelf willen. Vaak tegen beter weten in. 

Hoe maak je ruimte voor de dood? Waar gaat behandeling over in troost? Hoe kun je op je eigen manier sterven? En hoe maak je dat bespreekbaar?

Congres met 250 zorgprofessionals

Meer dan 250 internationale zorgprofessionals praten hier binnenkort drie dagen met elkaar over op een groot congres in de Doelen. De Erasmus Universiteit Rotterdam en Arminius brengen dat debat op deze avond al naar het centrum van de stad met filosoof en specialist ouderengeneeskunde Bert Keizer.

Volgens Keizer is je voorbereiden en enigszins weerbaar maken voor als het einde komt - van jezelf of van een naaste -  iets dat onze aandacht verdient. In zijn betoog pleit hij voor een minder angstige, meer nuchtere benadering van het meest onontkoombare en ingrijpende aspect van ons leven: de dood.

Sprekers

Aansluitend een gesprek over sterven in de 21e eeuw met o.a. Judith Rietjens (Universitair hoofddocent afd. Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC), Lia van Zuylen (internist-oncoloog Erasmus MC), Guus Sluiter (directeur Nederlands Uitvaart Museum Tot zover) en het publiek. Het gesprek wordt geleid door Geert Maarse.

Bert Keizer is schrijver, columnist, filosoof en arts bij de Levenseindekliniek. Hij houdt zich al jaren bezig met ethische kwesties over ouder worden, sterven en een waardig levenseinde.

Deze avond wordt georganiseerd door de Erasmus Universiteit Rotterdam en Arminius, i.s.m. de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC.

Judith Rietjens

Hoe kun je zo fijn mogelijk doodgaan? Judith Rietjens bij Universiteit van Nederland