Promotie A. (Amar) Soebhag

Essays over het empirisch prijzen van financiële producten
Promotor
Prof.dr. G. Baltussen
Promotor
Prof.dr. P. Verwijmeren
Datum
woensdag 22 nov 2023, 10:30 - 12:00
Type
Promotie
Ruimte
Senaatszaal
Gebouw
Erasmus Building
Locatie
Campus Woudestein
Voeg toe aan agenda

A. Soebhag verdedigt zijn proefschrift op woensdag 22 november 2023, getiteld: ’Essays over het empirisch prijzen van financiële producten‘.

Hieronder volgt een korte samenvatting over het proefschrift:

Deze dissertatie onderzoekt enkele van deze recente uitdagingen en documenteert daarbij nieuwe empirische feiten en draagt bij aan verschillende huidige discussies. Wat kunnen academische onderzoekers en professionals leren van de bevindingen en implicaties van deze dissertatie? Alle gepresenteerde resultaten suggereren, linksom of rechtsom, dat individuen en markten zich niet gedragen volgens het traditionele financiële paradigma. Zo hebben we in hoofdstuk 2 aangetoond dat professionele macro-economische voorspellers systematisch bevooroordeeld zijn en onderreageren op nieuwe informatie, wat niet overeenkomt met de veronderstellingen van volledige informatie en rationele verwachtingen. Hoofdstuk 3 biedt richtlijnen voor zorgvuldig onderzoek om succesvol anomalieën in financiele producten te kunnen identificeren. Hoofdstuk 4 documenteert een nieuw anomalie in aandelen dat aantoont dat informatie uit optietransacties, niet correct wordt geprijsd door investeerders, waarmee de theorieën van marktefficiëntie worden uitgedaagd. Hoofdstuk 5 documenteert patronen gedurende de dag waarbij particuliere handelaren contrair handelen in het laatste halfuur van de handelssessie, waarmee de homogeniteit van beleggers wordt uitgedaagd die wordt verondersteld in traditionele financiele theorie.

Meer informatie

De openbare verdediging zal exact om 10.30 uur beginnen. De deuren zijn gesloten zodra de openbare verdediging start, laatkomers kunnen eventueel op het scherm buiten meekijken. Er is geen mogelijkheid tot toelating tijdens het eerste gedeelte van de ceremonie. Gezien het plechtige karakter van de bijeenkomst adviseren wij om kinderen onder de 6 jaar niet naar het eerste gedeelte van de ceremonie mee te nemen.

Er is aan kandidaat een livestreamlink verstrekt.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen