Promotie B.P.S.I. (Bodine) Belderbos

Promotor

Prof.dr. R. de Wit

Promotor

Prof.dr. A.H.J. Mathijssen

Co-promotor

Dr. M.P.J.K. Lolkema

Co-promotor

Dr. R.J. van Soest

Datum
woensdag 4 dec 2019, 11:30 - 13:00
Type
Promotie
Ruimte
Professor Andries Querido zaal
Gebouw
Onderwijscentrum
Locatie
Erasmus MC
Voeg toe aan agenda

Op woensdag 4 december 2019 verdedigt B.P.S.I. Belderbos haar proefschrift, getiteld: ‘Metastatic Prostate Cancer - Perspective on Treatment Selection and Pharmacology’.

De veranderingen in het huidige behandelbeleid van gemetastaseerd prostaatkanker gaan onnoemelijk snel. Bij het introduceren van nieuwe medicijnen of nieuwe combinaties van bestaande medicijnen, is het van belang dat men op de hoogte is van de effecten van de medicatie op het lichaam, en van de medicatie onderling. In dit proefschrift wordt aandacht besteed aan de geneesmiddelen interactie tussen de chemotherapie Cabazitaxel en de hormoontherapie Enzalutamide, die beiden gebruikt worden bij patiënten met prostaatkanker. Tevens wordt het veilig gebruik van het nieuwe middel Apalutamide, wat betreft de medicatie effecten op het hart, beschreven. Daarnaast haakt dit proefschrift aan op de noodzaak om patiënt-/tumor-gebonden factoren te identificeren die voorspellend zijn voor therapierespons, om zodoende de behandeling van gemetastaseerd prostaatkanker te kunnen personaliseren. Hierbij wordt gekeken naar bekende conventionele factoren, zoals baseline laboratorium waarden, maar ook naar genetische variaties en variaties in hormoonreceptoren die van invloed kunnen zijn op de effectiviteit van een behandeling. De aanwezigheid van androgeen-receptor variant 7 (AR-V7) in circulerende tumorcellen bij patiënten met gemetastaseerd castratieresistent prostaatkanker lijkt momenteel de belangrijkste voorspellende factor voor het effect van de behandeling, en is met name van belang in de patiëntengroep met 5 of meer circulerende tumorcellen op baseline. In de afwezigheid van dergelijke voorspellende moleculaire factoren bij patiënten met gemetastaseerd hormoonsensitief prostaatkanker is op dit moment de mate van uitgezaaide ziekte de belangrijkste factor voor het maken van de behandelkeuze.

De openbare verdediging zal plaatsvinden in de Prof. Andries Queridozaal, 3e verdieping Onderwijscentrum, Erasmus MC. De ceremonie zal exact om 11.30 uur beginnen. Gezien het plechtige karakter van de bijeenkomst adviseren wij om kinderen onder de 6 jaar niet naar het eerste gedeelte van de ceremonie mee te nemen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen