Promotie C.L. (Louwrens) Braal

Pharmacological Approaches to Optimize the Individual Pharmacotherapy in Breast Cancer Patients
Promotor

Prof.dr. A.H.J. Mathijssen

Co-promotor

Dr. S.L.W. Koolen

Co-promotor

Dr. A. Jager

Datum
woensdag 29 jun 2022, 15:30 - 17:00
Type
Promotie
Ruimte
Professor Andries Querido zaal
Gebouw
Onderwijscentrum
Locatie
Erasmus MC
Voeg toe aan agenda

Op woensdag 29 Juni 2022 verdedigt C.L. Braal zijn proefschrift, getiteld: ‘Pharmacological Approaches to Optimize the Individual Pharmacotherapy in Breast Cancer Patients’.

Proefschrift in het kort:

Kanker is een complex ziektebeeld en gaat gepaard met een hoge mortaliteit. Onder vrouwen is borstkanker de meest voorkomende gediagnostiseerde vorm van kanker. Geneesmiddelen spelen een essentiële rol bij de behandeling van borstkanker. Tamoxifen is een relatief oud geneesmiddel en wordt beschouwd als een van de eerste doelgerichte therapieën binnen de oncologie. Tamoxifen wordt voornamelijk in de adjuvante behandeling toegepast, dus als nabehandeling na het operatief verwijderen van de borstkanker, en resulteert in een lagere kans op ziekteterugkeer.

Recentelijk zijn de cyclin-dependent kinase 4 en 6 (CDK4/6) remmers – palbociclib, ribociclib en abemaciclib – toegevoegd aan het farmacotherapeutisch arsenaal voor de behandeling van lokaalgevorderde of uitgezaaide (gemetastaseerde) borstkanker. CDK4/6 remmers grijpen aan op de celdeling van kankercellen en remmen daarmee specifiek de groei van kankercellen.

Zowel tamoxifen als de verschillende CDK4/6 remmers worden toegediend in de orale toedieningsvorm als tablet of capsule. Een verschil in absorptie, distributie, metabolisme of eliminatie van een oraal geneesmiddel resulteert in een hoge interindividuele variabiliteit in geneesmiddelconcentratie. Het is wenselijk om geneesmiddelen binnen een bepaalde bandbreedte te doseren. Patiënten met een lage blootstelling aan een geneesmiddel hebben een verhoogd risico op verminderde effectiviteit, terwijl patiënten met een hoge blootstelling juist meer kans hebben op (ernstige) bijwerkingen. Ondanks grote verschillen tussen patiënten worden deze geneesmiddelen in de standaardzorg in een vaste dosis gegeven.

In het algemeen was er beperkte informatie op het gebied van toegepaste individuele farmacotherapie van zowel tamoxifen als de CDK4/6 remmers beschikbaar bij de start van dit onderzoek. In dit proefschrift staat de optimalisatie van de farmacotherapie voor individuele patiënten met borstkanker centraal. In onderstaande hoofdstukken van dit proefschrift worden resultaten van klinische studies beschreven om medicamenteuze behandeling met tamoxifen (deel 1) of een CDK4/6 remmer (deel 2) te optimaliseren voor de individuele patiënt met borstkanker. In dit proefschrift worden verschillende voorbeelden genoemd om zowel vanuit een farmacokinetisch als een farmacodynamisch perspectief handreikingen te doen om farmacotherapie in meerdere mate te individualiseren voor patiënten.

Meer informatie

De openbare verdediging zal exact om 15.30 uur beginnen. De deuren zijn gesloten zodra de openbare verdediging start, laatkomers kunnen via de vierde verdieping toegang krijgen tot de zaal. Gezien het plechtige karakter van de bijeenkomst adviseren wij om kinderen onder de 6 jaar niet naar het eerste gedeelte van de ceremonie mee te nemen.

Er is aan kandidaat een livestreamlink verstrekt.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen