Promotie D.E. (Dimard) Foudraine

Using High-Resolution Mass Spectrometry to Determine Antimicrobial Resistance in E. coli and K. pneumoniae
Promotor

Prof.dr. A. Verbon

Co-promotor

Dr. W.H.F. Goessens

Co-promotor

Dr. T.M. Luider

Datum
dinsdag 17 mei 2022, 15:30 - 17:00
Type
Promotie
Ruimte
Professor Andries Querido zaal
Gebouw
Onderwijscentrum
Locatie
Erasmus MC
Voeg toe aan agenda

Op 17 Mei 2022 verdedigt D.E. Foudraine zijn proefschrift, getiteld: ‘Using High-Resolution Mass Spectrometry to Determine Antimicrobial Resistance in E. coli and K. pneumoniae’.

Proefschrift in het kort:

In de studies beschreven in dit proefschrift werden meerdere testen ontwikkeld en gevalideerd voor de vroege detectie van antimicrobiële resistentiemechanismen in E. coli en K. pneumoniae, twee soorten bacteriën die een aanzienlijke ziektelast veroorzaken. De ontwikkelde testen maken gebruik van een combinatie van vloeistofchromatografie en hoge-resolutie massaspectrometrie (LC-MS/MS). Het hoofddoel van deze studies was om de potentie van LC-MS/MS voor de vroege detectie van resistentiemechanismen te demonstreren. Dit is van belang omdat er nieuwe snelle en accurate testen nodig zijn voor de detectie van resistente bacteriën, om zo in een vroeg stadium de juiste antibiotica te kunnen geven aan patiënten die lijden aan bacteriële infecties. Binnen het project lag de nadruk op resistentie tegen bèta-lactam antibiotica, aminoglycosiden en fluorochinolonen omdat deze antibiotica vaak gebruikt worden voor infecties veroorzaak door E. coli en K. pneumoniae. In het project werd resistentie tegen deze antibiotica bestudeerd middels een combinatie van eiwit- en genoomanalyse. Daarnaast werden gerichte LC-MS/MS testen ontwikkeld voor de detectie van de meest voorkomende mechanismen die lijden tot resistentie tegen carbapenems en aminoglycosiden. Verder werden E. coli stammen bestudeerd die in het laboratorium langdurig aan meropenem waren blootgesteld. Uiteindelijk werd een enkele LC-MS/MS test ontwikkeld voor de snelle detectie van 27 bacteriële resistentiemechanismen in bloedkweken. In de toekomst streven wij ernaar om de test uit te breiden zodat ook bacteriële resistentiemechanismen tegen andere antibiotica gedetecteerd kunnen worden en om de ontwikkelde test verder te automatiseren en daardoor geschikter te maken voor de routine diagnostiek.

Meer informatie

De openbare verdediging zal exact om 15.30 uur beginnen. De deuren zijn gesloten zodra de openbare verdediging start, laatkomers kunnen via de vierde verdieping toegang krijgen tot de zaal. Gezien het plechtige karakter van de bijeenkomst adviseren wij om kinderen onder de 6 jaar niet naar het eerste gedeelte van de ceremonie mee te nemen.

Er is aan kandidaat een livestreamlink verstrekt.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen