Promotie D.G.M. (Diana) Eijgermans

Access to Care: Determinants of children's mental health care use
Promotor

Prof.dr. H. Raat

Co-promotor

Dr.ir. W. Jansen

Datum
dinsdag 28 jun 2022, 15:30 - 17:00
Type
Promotie
Ruimte
Professor Andries Querido zaal
Gebouw
Onderwijscentrum
Locatie
Erasmus MC
Voeg toe aan agenda

Op dinsdag 28 Juni 2022 verdedigt D.G.M. Eijgermans haar proefschrift, getiteld: ‘Access to Care: Determinants of children's mental health care use’.

Proefschrift in het kort:

Ongeveer 15-20% van de kinderen in westerse landen heeft emotionele en/of gedragsproblemen. Slechts de helft van deze kinderen ontvangt jeugdhulp. Om inzicht te krijgen in welke kinderen wel en geen hulp krijgen, is het belangrijk om de determinanten van het jeugdhulpgebruik in kaart te brengen. Dit proefschrift bevat twee systematische reviews over de determinanten van jeugdhulpgebruik. In totaal zijn zes determinanten op individueel niveau en tien determinanten op contextueel niveau gevonden met voldoende bewijs. Dit proefschrift bevat ook vier originele studies, gebaseerd op de gegevens van de Generation R Studie. We vonden dat het hebben van emotionele en/of gedragsproblemen en een verminderde kwaliteit van leven samenhangen met meer jeugdhulpgebruik. Verder maakten jongens en kinderen met een westerse achtergrond op 9-jarige leeftijd vaker gebruik van hulp dan meisjes en kinderen met een niet-westerse achtergrond, onafhankelijk van hun emotionele en/of gedragsproblemen. Ook waren een hogere sociaaleconomische status van een buurt en het gevoel niet echt bij een buurt te horen geassocieerd met meer jeugdhulpgebruik. Tot slot zijn er een aantal sociaaldemografische en mentale gezondheidskenmerken geïdentificeerd die samenhangen met verschillende redenen voor jeugdhulpgebruik. De meest voorkomende reden voor hulpgebruik was het hebben van gedragsproblemen. De bevindingen van dit proefschrift kunnen worden gebruikt door ouders, leraren, professionals in de gezondheidszorg en beleidsmakers om preventie- en vroege interventiestrategieën te verbeteren en de kwaliteit van jeugdhulp te verbeteren.

Meer informatie

De openbare verdediging zal exact om 15.30 uur beginnen. De deuren zijn gesloten zodra de openbare verdediging start, laatkomers kunnen via de vierde verdieping toegang krijgen tot de zaal. Gezien het plechtige karakter van de bijeenkomst adviseren wij om kinderen onder de 6 jaar niet naar het eerste gedeelte van de ceremonie mee te nemen.

Er is aan kandidaat een livestreamlink verstrekt.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen