Promotie D.J. (Diederick) Hudig

Het waarom van de universiteit voor studenten. Motiverende mindsets en begeleide reflectie op levensdoelen
Promotor
Prof.dr. A.A.C.M. Smeets
Promotor
Prof.dr. M.C. Schippers
Co-promotor
Dr. A.W.A. Scheepers
Datum
donderdag 14 dec 2023, 10:30 - 12:00
Type
Promotie
Ruimte
Senaatszaal
Gebouw
Erasmus Building
Locatie
Campus Woudestein
Voeg toe aan agenda
ESSB logo

D.J. Hudig verdedigt zijn proefschrift op donderdag 14 december 2023, getiteld: ’Het waarom van de universiteit voor studenten. Motiverende mindsets en begeleide reflectie op levensdoelen'.

Hieronder volgt een korte samenvatting over het proefschrift:

In mijn eerste jaar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) in 2010 viel de helft van mijn medestudenten bedrijfskunde uit. Dit soort aantallen waren in die tijd bij veel opleidingen heel gewoon. Om het studiesucces te verbeteren en de hoge uitvalcijfers tegen te gaan, werd in 2011 een goal-setting interventie als opdracht onderdeel van het vak Bedrijfskundige Vaardigheden. Deze online interventie - origineel afkomstig uit Canada - bestaat uit een aantal begeleide schrijfopdrachten waarin studenten reflecteren op zichzelf, hun toekomst, en hun persoonlijke levensdoelen (Morisano et al., 2010). Uit onderzoek onder de eerstejaars bedrijfskunde studenten bleek dat het student cohort dat deelnam aan deze goal-setting interventie 22% meer studiepunten behaalde en 20% minder uitval had dan de drie student cohorten daarvoor (Schippers et al., 2020). Mannelijke studenten en studenten met een niet-westerse migratieachtergrond lieten een verbetering in studiesucces en uitval zien tot wel 50% (Schippers et al., 2015). De psychologische mechanismen achter deze positieve effecten zijn tot nu toe nog niet empirisch aangetoond. Het centrale doel van dit proefschrift was om het mechanisme te begrijpen dat ten grondslag ligt aan de goal-setting interventie.

Dit proefschrift beschrijft vier onderzoekstudies. Studies 1 en 2 vonden plaats helemaal aan het begin van het studieprogramma voordat studenten deelnamen aan de goalsetting interventie. In deze studies brachten we verschillen in kaart op studentkenmerken die impliciet of expliciet verband houden met de motiverende eigenschappen van de goal-setting interventie, en waarvan in eerder onderzoek een direct of indirect verband met studiesucces is vastgesteld. Studies naar de goal-setting interventie hebben laten zien dat de interventie meer effectief is voor het studiesucces van sommige studenten dan voor anderen. Bestaande onderzoeken naar de effectiviteit van de interventie hebben zich daarbij voornamelijk gericht op onveranderbare achtergrondkenmerken zoals geslacht en etniciteit als de belangrijkste voorspellers van studieprestaties en uitval (e.g., Schippers et al., 2015). Om meer inzicht te krijgen in het veranderingsmechanisme dat ten grondslag ligt aan de goal-setting interventie, hebben we ons gefocust op potentieel veranderbare processen waar de goal-setting interventie zich op richt bij studenten.

Meer informatie

De openbare verdediging zal exact om 10.30 uur beginnen. De deuren zijn gesloten zodra de openbare verdediging start, laatkomers kunnen eventueel op het scherm buiten meekijken. Er is geen mogelijkheid tot toelating tijdens het eerste gedeelte van de ceremonie. Gezien het plechtige karakter van de bijeenkomst adviseren wij om kinderen onder de 6 jaar niet naar het eerste gedeelte van de ceremonie mee te nemen.

Er is aan kandidaat een livestreamlink verstrekt.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen