Promotie D.J.G. (David) van de Ven

Sustainable Employability among Vulnerable Groups
Promotor
Prof.dr.ir. A. Burdorf
Co-promotor
Dr. S. Robroek
Co-promotor
Dr. M. Schuring
Datum
donderdag 1 jun 2023, 13:00 - 14:30
Type
Promotie
Ruimte
Senaatszaal
Gebouw
Erasmus Building
Locatie
Campus Woudestein
Voeg toe aan agenda

D.J.G. van de Ven verdedigt zijn proefschrift op donderdag 1 juni 2023, getiteld: ’Sustainable Employability among Vulnerable Groups‘.

Samenvatting:

Landen over de hele wereld staan voor de grote uitdaging om duurzame inzetbaarheid te bevorderen van kwetsbare groepen, zoals personen met een slechte gezondheid, met lagere sociaaleconomische posities en personen met ongunstige arbeidsomstandigheden.

Om duurzame inzetbaarheid van kwetsbare groepen te vergroten is informatie nodig over de mate waarin ze meer risico lopen om vroegtijdig de arbeidsmarkt te verlaten of om precair werk te verkrijgen, en de mate waarin veranderingen in werkstatus van invloed zijn op gezondheid. Dit proefschrift draagt bij aan de wetenschappelijke literatuur door aan te tonen dat mensen met een slechte gezondheid een groter risico hadden om werkloos te worden en precair werk te verkrijgen. Personen met een betere gezondheid hadden een grotere kans om vast betaald werk te verkrijgen. Bovendien was het verkrijgen van betaald werk schadelijk voor de gezondheid wanneer de psychosociale en fysieke arbeidsomstandigheden ongunstig waren. 

In deze thesis is ook onderzoek gedaan naar de invloed van gezondheidsbevorderende interventies op de werkplek en verbeteringen van arbeidsomstandigheden. De resultaten wezen uit dat preventie van verslechteringen van arbeidsomstandigheden en gezond gedrag kleine voordelen op kan leveren voor de gezondheid van werknemers. Verder hebben gezondheidsbevorderende interventies niet geleid tot een toename van sociaaleconomische verschillen in gezond gedrag. Motiverende gespreksvoering heeft geleid tot een toename in deelname aan gezondheidsbevorderende activiteiten, maar heeft – behalve voor wat betreft roken-  niet geleid tot verbeteringen in gezondheid. 

Dit onderzoek is waardevol voor zowel beleidsmakers als beroepsbeoefenaars omdat de bevindingen bij kunnen dragen aan het vergroten van duurzame inzetbaarheid bij kwetsbare groepen.

Meer informatie

De openbare verdediging zal exact om 13.00 uur beginnen. De deuren zijn gesloten zodra de openbare verdediging start, laatkomers kunnen eventueel op het scherm buiten meekijken. Er is geen mogelijkheid tot toelating tijdens het eerste gedeelte van de ceremonie. Gezien het plechtige karakter van de bijeenkomst adviseren wij om kinderen onder de 6 jaar niet naar het eerste gedeelte van de ceremonie mee te nemen.

Er is aan kandidaat een livestreamlink verstrekt.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen