Promotie E. (Elke) Bouwens

Risk Assessment in Cardiovascular Disease
Promotor

Prof.dr.ir. H. Boersma

Promotor

Prof.dr. H.J.M. Verhagen

Co-promotor

Dr. I. Kardys

Co-promotor

Dr. S.E. Hoeks

Datum
vrijdag 28 jan 2022, 13:00 - 14:30
Type
Promotie
Ruimte
Senaatszaal
Gebouw
Erasmus Building
Locatie
Campus Woudestein
Voeg toe aan agenda

Op 28 januari 2022 verdedigt E. Bouwens haar proefschrift, getiteld: ‘Risk Assessment in Cardiovascular Disease’.

Aanvullende strategieën zijn nodig om de chronische ziektelast van hart- en vaatziekten te verminderen. Biomarkers in het bloed kunnen helpen om patiënten te identificeren die risico lopen op progressie van ziekte, of op een ongunstige uitkomst door ziekte. In dit proefzicht vonden we dat het beloop over de tijd van een scala aan circulerende biomarkers - betrokken bij cardiale remodellering, celadhesie, oxidatieve stress, fibrinolyse, cytokinen en cytokinereceptoren en macrofaag- en neutrofiel-gerelateerde moleculen - geassocieerd was met ongunstige ziekte-uitkomsten in patiënten met chronisch hartfalen. Deze biomarkerwaarden stegen met name vóór het optreden van een ongunstige ziekte uitkomst, wat wijst op een veelbelovende rol voor biomarkers in gepersonaliseerde risico inschatting. Deze bevindingen tonen aan hoe belangrijk het is om rekening te houden met beloop van biomarkers over de tijd, waarvoor herhaalde metingen van biomarkers nodig zijn. Uitgebreider onderzoek is nodig om deze bevindingen te bevestigen en kennis hieromtrent verder uit te breiden.
Het tweede deel van dit proefschrift onderzocht verschillende aspecten van vaatziekten. De eerste resultaten van onze BIOMArCS-AAA studie, over biomarkers bij patiënten met een abdominaal aneurysma van de aorta, suggereren dat er associaties zijn tussen verschillende biomarkers en aneurysma volume. Nadere analyses zijn nodig om vast te stellen of het beloop van deze biomarkers over de tijd geassocieerd is met veranderingen in aneurysma volume en of deze markers vervolgens een toegevoegde waarde hebben voor risico inschatting van de patiënt. Tenslotte, om uiteindelijk een tijdig en gepersonaliseerd surveillanceschema te kunnen opstellen, is het van het grootste belang om in biomarkeronderzoek rekening te houden met graadmeters voor gezondheidsimpact, zoals kwaliteit van leven.

De promoties vinden niet op de gebruikelijke wijze publiekelijk plaats. Er is aan kandidaat een livestreamlink verstrekt. De ceremonie zal exact om 13.00 uur beginnen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen