Promotie F. (Francesca) Razzi

Vooruitgang in experimentele modellen van coronaire hartziekten
Promotor
Prof.dr. D.J.G.M. Duncker
Promotor
Prof.dr. J.H. Van Esch
Co-promotor
Dr. H.M.M. van Beusekom
Co-promotor
Dr.ir. V.S. van Steijn
Datum
woensdag 19 jun 2024, 13:00 - 14:30
Type
Promotie
Ruimte
Professor Andries Querido zaal
Gebouw
Onderwijscentrum
Locatie
Erasmus MC
Voeg toe aan agenda

Op woensdag 19 juni 2024 verdedigt F. Razzi het proefschrift met de titel: ‘Vooruitgang in experimentele modellen van coronaire hartziekten‘.

Korte samenvatting van het proefschrift:

Het onderzoek dat in dit proefschrift wordt gepresenteerd, werd uitgevoerd binnen het kader van het MKMD-programma ("Meer Kennis met Minder Dieren") van de Nederlandse organisatie voor onderzoekfinanciering ZonMW, met als doel het verminderen van het gebruik van dieren in medisch onderzoek. De primaire focus van dit proefschrift is het verbeteren van preklinische modellen van coronaire hartziekte (CAD) met als doel de behoefte aan experimentele diermodellen te verminderen. CAD is een van de belangrijkste oorzaken van wereldwijde sterfte, met miljoenen diagnoses per jaar en aanzienlijke economische kosten. De belangrijkste oorzaak van CAD is atherosclerose, een aandoening die leidt tot vernauwing van de kransslagaders, waardoor de bloedtoevoer naar het hart wordt verminderd en wat uiteindelijk leidt tot een acuut myocardinfarct. Stentimplantatie is een veelvoorkomende behandeling voor atherosclerose. Desondanks blijven, ondanks uitgebreide onderzoeksinspanningen, de exacte mechanismen verantwoordelijk voor atherosclerose en de processen die betrokken zijn bij vasculair herstel na stentimplantatie onvoldoende begrepen.

Varkensmodellen worden vaak gebruikt voor het testen van de veiligheid en doeltreffendheid van stents, maar ze hebben beperkingen vanwege ethische, wetenschappelijke en kostengerelateerde aspecten. De doelstellingen van dit promotieonderzoek zijn (1) om de resultaten van een bestaand varkensmodel te maximaliseren, zoals gepresenteerd in Deel I ter validatie en inspiratie van de dierprof-vrije modellen, en (2) om relevante en innovatieve alternatieven te ontwikkelen en te optimaliseren voor varkensmodellen van CAD, namelijk ex vivo bioreactoren, zoals gepresenteerd in Deel II. Belangrijk is dat de kransslagaders in de ex vivo bioreactoren weliswaar afkomstig zijn van varkens, maar deze varkens werden gekweekt voor menselijke consumptie, waarbij hun hart werd gezien als resten van slachthuizen. Het zijn daarmee geen experimentele dierproeven. Door de analyse van zowel in vivo varkensmodellen voor humane ziekten, als ex vivo bioreactoren hiervan, beoogt deze thesis een grondig begrip van modellen voor CAD te bieden. Het overkoepelende doel van dit proefschrift is om de kloof te overbruggen tussen experimentele varkensmodellen en alternatieve methoden.

Meer informatie

De openbare verdediging zal exact om 13.00 uur beginnen. De deuren zijn gesloten zodra de openbare verdediging start, laatkomers kunnen via de vierde verdieping toegang krijgen tot de zaal. Gezien het plechtige karakter van de bijeenkomst zijn kinderen onder de leeftijd van 6 jaar niet toegestaan tijdens het eerste gedeelte van de ceremonie.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen