Promotie G. (Genea) Canelles

Op donderdag 25 maart 2021 verdedigt G. Canelles haar proefschrift, getiteld: ‘Sharing Economy: A New Urban Challenge’.
Promotor
Prof.dr. J. Edelenbos
Co-promotor
Dr. A. Gianoli
Begindatum

donderdag 25 mrt 2021, 10:30

Einddatum

donderdag 25 mrt 2021, 12:00

Ruimte
Senaatszaal
Gebouw
Erasmus Building
Locatie
Campus Woudestein

Op donderdag 25 maart 2021 verdedigt G. Canelles haar proefschrift, getiteld: ‘Sharing Economy: A New Urban Challenge’.

De deeleconomie is uitgegroeid tot een disruptief fenomeen met impact op diverse sectoren als transport, energie en huisvesting. In haar studies heeft Schor (2014) aangetoond dat de deeleconomie ‘een uitdijend scala aan digitale platforms en offline activiteiten omvat, van financieel succesvolle bedrijven als AirBnB (een peer-to-peer accommodatie-dienst), tot kleinere initiatieven als reparatie-collectieven en gereedschaps-bibliotheken.’ (p.1). Voor deze activiteiten vertegenwoordigen steden een geschikt laboratorium om te  verspreiden, door hun rol in technologische, economische en sociale innovatie. Tegelijkertijd heeft dit fenomeen de interesse gewekt van menig academici van over de hele wereld, die de betekenis van de deeleconomie ter discussie stellen. Aan de ene kant wordt het geprezen als een bron van innovatie, terwijl het aan de andere kant uitgebreid bekritiseerd is voor zijn zakelijke evolutie en concurrentieverstorende eigenschappen. Hierdoor zijn bij publieke autoriteiten twijfels ontstaan omtrent de positieve en negatieve effecten. Ook kwesties gerelateerd aan de data van de platforms hebben spanning gecreëerd met publieke autoriteiten die zijn opgeroepen om het publieke belang ten opzichte van de technologie-giganten te borgen. Enerzijds hebben al deze negatieve elementen de legitimatie van organisaties als Airbnb direct beïnvloed. Anderzijds heeft deze spanning een re-evaluatie van de governance-raamwerken gevraagd om met deze disruptieve sector om te gaan. Daarom hebben organisaties als Airbnb getracht om sector-legitimatie te bereiken door het deelnemen aan, en beïnvloeden van, de lokale governance dynamiek. Door de exponentiële groei schuurt de deeleconomie tegen het huidige governance-raamwerk van wet- en regelgeving aan, met directe gevolgen voor de legitimering van organisaties (zoals Airbnb). (Rauch en Schleicher, 2015). Daarom presenteert dit onderzoek een analyse van de legitimering en governance van de sector, waarbij de onderlinge relaties van deze twee processen in de tijd wordt onderzocht. De studie laat op retrospectieve en longitudinale wijze zien wat de gebeurtenissen, actoren en strategieën zijn geweest die de legitimiteit en onderlinge relatie met de governance-raamwerken van bepaalde steden hebben beïnvloed. Door het gebruik van een vergelijkende kwalitatieve casestudy, laat het onderzoek zien dat deze twee processen onderlinge afhankelijkheden vertonen. De onderlinge afhankelijkheid pakt negatief uit wanneer de toegepaste strategie van een van de partijen overeenkomt met een niet samenwerkende/meewerkende strategie van de andere partij; en vice versa, de onderlinge afhankelijkheid pakt positief uit wanneer samenwerking en wederkerig aanpassingsvermogen gegenereerd wordt. Uit het onderzoek komt ook naar voren dat legitimatie en governance-afhankelijkheden beïnvloed worden door de context waarin ze plaatsvinden, in het bijzonder door lokale actoren en gebeurtenissen. Uiteindelijk is dit onderzoek bedoeld om te komen tot aanbevelingen voor zowel de organisaties die actief zijn in de deeleconomie, alsmede de publieke autoriteiten. Om zo een open en wederkerige samenwerking op de lange termijn te behouden, zodat de uitdagingen van deze nieuwe disruptieve sector gezamenlijk het hoofd geboden worden en de borging van het publiek belang verbeterd wordt.

De promoties vinden, in verband met het coronavirus, niet op de gebruikelijke wijze publiekelijk plaats in de Senaatszaal of in de Professor Andries Queridozaal. De kandidaten zullen hun proefschrift in een klein gezelschap of online verdedigen.