Promotie G.M. (Gerson) Struik

Promotor

Prof.dr. C. Verhoef

Promotor

Prof.dr. J.P. Pignol

Co-promotor

Dr. T.M.A.L. Klem

Datum
donderdag 6 feb 2020, 15:30 - 17:00
Type
Promotie
Ruimte
Senaatszaal
Gebouw
Erasmus Building
Locatie
Campus Woudestein
Voeg toe aan agenda

Op donderdag 6 februari 2020 verdedigt G.M. Struik zijn proefschrift, getiteld: ‘Improving Treatment Accuracy and Reducing Side Effects of Breast Conserving Therapy.’.

Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker onder vrouwen in westerse landen. Dankzij mammografie screening en verbeterde beeldvormende technieken, worden tumoren steeds vaker ontdekt in een vroeg stadium; in meer dan 60% van de patiënten is de kanker beperkt tot het borstweefsel ten tijde van de diagnose en zijn er geen loco-regionale of afstandsmetastasen opgetreden. Voor deze vroeg-stadium borstkankerpatiënten zijn de uitkomsten uitstekend, met een relatieve 5-jaars overleving van 98,8%. Borstsparende therapie (BST), bestaande uit een ruime lokale excisie (of: lumpectomie) en aanvullende radiotherapie, is even effectief als een borstamputatie (of: mastectomie) voor deze patiënten, wat betreft lokale controle en ziekte specifieke overleving. Momenteel wordt 65% van de patiënten in Nederland behandeld met borstsparende chirurgie, en dit percentage neemt nog steeds toe. Recente publicaties rapporteerden een verbeterde overleving van patiënten na BST (inclusief radiotherapie) ten opzichte van een borstamputatie bij vroeg stadium borstkankerpatiënten. Echter, vanwege mogelijke bias is verder onderzoek op dat gebied gerechtvaardigd en zou het promoten van BST bij patiënten, puur om oncologische redenen, voorbarig zijn. Aanvullend worden patiënten vaak behandeld met adjuvante systemische behandeling, waaronder anti-hormonale en chemotherapie. Gezien de uitstekende resultaten in deze specifieke laag-risico patiëntengroep, vind er een verschuiving plaats naar behandelmodaliteiten met een verminderde morbiditeit en patiëntbelasting, die leidt tot verbeterde cosmetiek en kwaliteit van leven. De behandeling van vroeg stadium borstkanker is in toenemende mate afgestemd op de individuele patiënt. Optimale patiëntselectie is hierin essentieel.

De openbare verdediging zal plaatsvinden in de Senaatszaal, 1e verdieping Erasmus Building, Campus Woudestein. De ceremonie zal exact om 15.30 uur beginnen. Gezien het plechtige karakter van de bijeenkomst adviseren wij om kinderen onder de 6 jaar niet naar het eerste gedeelte van de ceremonie mee te nemen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen