Promotie J.A. (José) Hordijk

Promotor

Prof. dr. K.F.M. Joosten

Promotor

Prof. dr. E.M.W.J. Utens

Co-promotor

Dr. K. Dulfer

Co-promotor

Dr. S.C.A.T. Verbruggen

Datum
woensdag 16 dec 2020, 15:30 - 17:00
Type
Promotie
Gesproken taal
Dutch
Ruimte
Professor Andries Querido zaal
Gebouw
Onderwijscentrum
Locatie
Erasmus MC
Voeg toe aan agenda

Op woensdag 16 december 2020 verdedigt J.A. Hordijk haar proefschrift, getiteld: ‘Life After Critical Illness: Neurocognitive Functioning and Health-Related Quality of Life of Children After PICU Admission, and the Role of Late Parenteral Nutrition’.

Het gerandomiseerde, gecontroleerde onderzoek vroege versus late parenterale voeding op de intensive care (PEPaNIC) werd uitgevoerd om te onderzoeken of er een verschil bestaat tussen het laat starten van parenterale voeding (PV, ook wel infuusvoeding) en het vroeg starten van PV tijdens een opname op de intensive care (ic) voor kinderen. Het standaardprotocol was dat PV vroeg gestart wordt, namelijk vanaf de eerste dag dat een kind is opgenomen op de ic. In het PEPaNIC onderzoek werd gekeken of het laat starten van PV, wat betekende dat er geen (aanvullende) infuusvoeding werd gegeven tijdens de eerste week van kritieke ziekte, leidde tot betere uitkomsten. In totaal werden 1440 kritiek zieke kinderen die opgenomen waren op de ic geïncludeerd in het onderzoek. De helft van de kinderen werd toegewezen tot de late PV groep en de andere helft tot de vroege PV groep. De korte termijn resultaten van het PEPaNIC onderzoek waren veelbelovend: kinderen in de late PV groep hadden minder nieuwe infecties en waren korter opgenomen op de ic en in het ziekenhuis dan kinderen in de vroege PV groep. Deze positieve korte termijn resultaten van het laat starten van PV voorspellen mogelijk minder problemen na een ic opname op de lange termijn. De lange termijn uitkomsten van de PEPaNICstudie zijn beschreven in dit proefschrift. Tijdens de follow-up studie hebben kinderen een medisch onderzoek ondergaan, is er gekeken naar neurocognitief functioneren (door middel van neuropsychologische tests voor algemene intelligentie, visueelmotorische integratie, alertheid, motorische coördinatie, executief functioneren en geheugen) en hebben ouders vragenlijsten ingevuld (over executief functioneren, emotionele- en gedragsproblemen, en gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven (Health Related Quality of Life, HRQoL)). Er was ook een groep van 405 gematchte gezonde controle kinderen waarbij gekeken werd naar dezelfde uitkomsten.

De promoties vinden, in verband met het coronavirus, niet op de gebruikelijke wijze publiekelijk plaats in de Senaatszaal of de Professor Andries Queridozaal. De kandidaten zullen hun proefschrift in een klein gezelschap of online verdedigen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen