Promotie J.S. (John) Breet

A Network Perspective on Corporate Entrepreneurship
Promotor
Prof.dr. J.J.P. Jansen
Promotor
Prof.dr.ir. J. Dul
Co-promotor
Dr. L. Glaser
Datum
donderdag 30 jun 2022, 13:00 - 14:30
Type
Promotie
Ruimte
Senaatszaal
Gebouw
Erasmus Building
Locatie
Campus Woudestein
Voeg toe aan agenda

Op donderdag 30 Juni 2022 verdedigt J.S. Breet zijn proefschrift, getiteld: ‘A Network Perspective on Corporate Entrepreneurship’.

Proefschrift in het kort:

Organisaties hebben vaak moeite om een ondernemende houding te handhaven of opnieuw aan te wakkeren, wat hen kwetsbaar maakt wanneer omstandigheden veranderen. Corporate ondernemerschap is een proces dat ondernemend gedrag stimuleert, waardoor organisaties kunnen reageren op veranderende omstandigheden, nieuwe kansen kunnen grijpen en hun levensvatbaarheid op lange termijn kunnen waarborgen. Eerder onderzoek heeft verschillende modellen voorgesteld die het corporate entrepreneurship proces beschrijven en een reeks factoren identificeren die ondernemend gedrag stimuleren of ontmoedigen. Deze modellen hebben onze kennis van corporate ondernemerschap enorm verbeterd, maar ze erkennen niet expliciet de sociale context van organisaties en werknemers. In dit proefschrift ontwikkel en test ik een theoretisch raamwerk dat een netwerk perspectief op corporate ondernemerschap biedt (het NPCE-raamwerk). Het NPCE-raamwerk laat zien wanneer en waarom de sociale context een doorslaggevende rol speelt in het corporate ondernemerschapsproces. De resultaten van drie empirische studies ondersteunen het NPCE-raamwerk en tonen aan dat de sociale context zowel ondernemend als conservatief gedrag kan oproepen. De belangrijkste implicatie van deze bevinding voor toekomstig onderzoek naar corporate entrepreneurship is dat het niet meenemen van de sociale context een onvolledig beeld geeft van het corporate entrepreneurship proces.

Meer informatie

De openbare verdediging zal exact om 13.00 uur beginnen. De deuren zijn gesloten zodra de openbare verdediging start, laatkomers kunnen eventueel op het scherm buiten meekijken. Er is geen mogelijkheid tot toelating tijdens het eerste gedeelte van de ceremonie. Gezien het plechtige karakter van de bijeenkomst adviseren wij om kinderen onder de 6 jaar niet naar het eerste gedeelte van de ceremonie mee te nemen.

Er is aan kandidaat een livestreamlink verstrekt.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen