Promotie K. (Kai) Zhang

Screening for Prostate Cancer: The Chinese perspective
Promotor
Prof.dr. M.J. Roobol-Bouts
Co-promotor
Dr. L.D.F. Venderbos
Datum
dinsdag 28 mrt 2023, 10:30 - 12:00
Type
Promotie
Ruimte
Professor Andries Querido zaal
Gebouw
Onderwijscentrum
Locatie
Erasmus MC
Voeg toe aan agenda

K. Zhang verdedigt zijn proefschrift op dinsdag 28 maart 2023. getiteld: Screening for Prostate Cancer: The Chinese perspective.

Samenvatting:De prostaatkankerincidentie en -mortaliteit verschillen tussen Azie en Europa/Verenigde Staten. Dit heeft voornamelijk te maken met het screenen op prostaatkanker in Europa en de Verenigde Staten en wellicht dat ook voeding een rol speelt. Vanwege de snelle vergrijzing van de bevolking in China, neemt nu de incidentie van prostaatkanker daar ook snel toe. Het hoge percentage uitgezaaide ziekte bij diagnose onder de Chinese bevolking benadrukt het belang van screening op prostaatkanker in China. Een landelijk, flexibel, prospectief prostaatkankerscreeningprogramma is nodig om een diagnostich model geschikt voor de vroege opsporing van prostaatkanker bij Chinese mannen te ontwikkelen. Om niet tegen dezelfde problemen aan te lopen als in Europa en de Verenigde Staten, moet het prostaatkankerscreeningprogramma gericht zijn op het opsporen van klinisch significante prostaatkanker en het terugdringen van het aantal mannen dat wordt gediagnosticeerd met uitgezaaide ziekte. Het model moet met behulp van screeningtesten die betrouwbaar, praktisch en kosteneffectief zijn worden afgestemd op de lokale setting. Dit zal bijdragen aan het optimaliseren van de voor- en nadelen van prostaatkankerscreening.

Meer informatie

De openbare verdediging zal exact om 10.30 uur beginnen. De deuren zijn gesloten zodra de openbare verdediging start, laatkomers kunnen via de vierde verdieping toegang krijgen tot de zaal. Gezien het plechtige karakter van de bijeenkomst adviseren wij om kinderen onder de 6 jaar niet naar het eerste gedeelte van de ceremonie mee te nemen.

Er is aan kandidaat een livestreamlink verstrekt.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen