Promotie L. (Laurèlle) van Tilburg

Detectie en endoscopische behandeling van vroeg carcinomen in de slokdarm
Promotor
Prof.dr. M.J. Bruno
Co-promotor
Dr. A.D. Koch
Datum
woensdag 29 mei 2024, 13:00 - 14:30
Type
Promotie
Ruimte
Professor Andries Querido zaal
Gebouw
Onderwijscentrum
Locatie
Erasmus MC
Voeg toe aan agenda

Op woensdag 29 mei 2024 verdedigt L. van Tilburg het proefschrift met de titel: ‘Detectie en endoscopische behandeling van vroeg carcinomen in de slokdarm‘.

Korte samenvatting van het proefschrift:

Dit proefschrift evalueert de diagnose en uitkomsten van endoscopische behandeling van voorlopers en vroegcarcinomen in de slokdarm. De belangrijkste bevindingen zijn: 

  1. squameuze dysplasie bestaat uit onrustige cellen en vormt de voorloper van slokdarmkanker. Alle patienten met squameuze dysplasia in de slokdarm, inclusief patiënten met milde, laaggradige of matige dysplasie, hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van een plaveiselcelcarcinoom in de slokdarm. 
  2. De kennis bij maagdarmleverartsen en hoofdhals chirurgen over tweede primaire tumoren bij patiënten met hoofdhals kanker of slokdarmkanker is beperkt en de verwachtingen over de toegevoegde waarde van screening lopen uiteen. 
  3. in 5% van de patiënten met hoofdhals kanker wordt een tweede primaire tumor in de slokdarm gevonden met endoscopische screening. Deze tweede primaire tumoren zijn vaak in vroege stadia waarbij de behandeling gericht kan worden op genezing. 
  4. Endoscopische submucosale dissectie waarbij het mucosa defect de gehele circumferentie bevat, leidt tot genezing van vroegcarcinomen in de slokdarm in 50%. Ondanks dat 93% van de patiënten strictuurprofylaxe kreeg, was het risico op een slokdarmstrictuur groot (84%). 
  5. in 50% van de patiënten behandeld met endoscopische resectie voor een Barrett slokdarmcarcinoom met een tumor-positief diep snijvlak, werd geen slokdarm dysplasie of kanker vastgesteld.
Meer informatie

De openbare verdediging zal exact om 13.00 uur beginnen. De deuren zijn gesloten zodra de openbare verdediging start, laatkomers kunnen via de vierde verdieping toegang krijgen tot de zaal. Gezien het plechtige karakter van de bijeenkomst zijn kinderen onder de leeftijd van 6 jaar niet toegestaan tijdens het eerste gedeelte van de ceremonie.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen