Promotie L. (Lei) Yang

Promotor

Prof.dr. J. Jansz

Co-promotor

Dr. Y. Mao

Datum
donderdag 12 dec 2019, 13:30 - 15:00
Type
Promotie
Ruimte
Senaatszaal
Gebouw
Erasmus Building
Locatie
Campus Woudestein
Voeg toe aan agenda

Op donderdag 12 december 2019 verdedigt L. Yang haar proefschrift, getiteld: ‘Health Communication Research Among the Chinese Hui Ethnic Minority Group in Shenyang City’.

De Hui vormen een van de grotere minderheidsgroepen in China, terwijl de Han de dominante meerderheid zijn (Gustafsson & Sai, 2014). Historisch gezien hebben de Hui hun eigen cultuur die is gebaseerd op de Islam, maar tegenwoordig worden ze in toenemende mate ook beïnvloed door de Han cultuur (Dillon, 2013). Wel hebben de Hui specifieke gezondheidsproblemen, zoals een hoog risico op hart-en vaatziekten (J. Wu et al., 2016). Om deze situatie vanuit een gezondheidscommunicatie perspectief te verbeteren dienen er campagnes gevoerd te worden met betrekking tot een gezondere leefstijl met aandacht voor  gezonde voeding en voldoende lichaamsbeweging (J. Wu et al., 2016). Het doel van deze dissertatie is een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van gezondheidscommunicatie in China. Het onderzoek is verankerd in de cultuur-specifieke benadering van gezondheidscommunicatie, de Culture Centered Approach (CCA) (Dutta, 2007a, 2008; Gao, Dutta, & Okoror, 2016). De onderzoeken in deze dissertatie dragen bij aan de verbetering van de gezondheidscommunicatie die gericht is op de Chinese minderheidsgroep, de Hui. In dit onderzoek werden de volgende vragen gesteld:

1.            Welke bronnen gebruiken de Hui om gezondheidsinformatie te verwerven, in het bijzonder over hart- en vaatziekten, en hoe evalueren zij deze bronnen?

2.            Welke behoeften hebben de Hui in relatie gezondsheidsinformatie over hart- en vaatziekten uit verschillende bronnen?

3.            Welke informatie over hart-en vaatziekten is beschikbaar op televisie en het internet in China?

4.            Op welke wjze is de gezondheidsinformatie in televisieprogramma’s en WeChat artikelen gericht op de Hui?

Deze vragen zijn beantwoord door middel van online-enquêtes, focusgroepen en inhoudsanalyses van televisieprogramma’s en WeChat artikelen. De resultaten van de verschillende studies laten zien dat de Hui gebruik maken van verschillende bronnen voor advies over hart-en vaatziekten, waarbij het internet en de televisie domineren. De Hui hebben het meeste vertrouwen in informatie afkomstig van gezondheidsorganisaties, artsen en de gezondheidszorg. De informatie van religieuze leiders en organisaties wordt het minst betrouwbaar gevonden. De Hui die aan ons onderzoek deelnamen hebben behoefte aan betrouwbare en professionele informatie vanuit verschillende bronnen die gekoppeld zou moeten worden aan gezondheidscampagnes. Uit ons onderzoek naar gezondheidsprogramma’s op de Chinese televisie en WeChat artikelen blijkt dat beide bronnen verschillende soorten gezondheidsinformatie bieden, maar dat geen van beide zich specifiek op de Hui richt. Deze resultaten zijn relevant voor professionals die zich bezighouden met het verspreiden van gezondheidsinformatie gericht op de verschillende Chinese minderheidsgroepen. Daarnaast kan dit proefschrift bijdragen aan het op een effectievere manier overbrengen van informatie over hart-en vaatziekten aan de Hui.

De openbare verdediging zal plaatsvinden in de Senaatszaal, 1e verdieping Erasmus Building, Campus Woudestein. De ceremonie zal exact om 13.30 uur beginnen. Gezien het plechtige karakter van de bijeenkomst adviseren wij om kinderen onder de 6 jaar niet naar het eerste gedeelte van de ceremonie mee te nemen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen