Promotie L.M. (Louise) Andrews

Op woensdag 11 december 2019 verdedigt L.M. Andrews haar proefschrift, getiteld: ‘Model Based Dosing of Tacrolimus After Renal Transplantation‘.
Promotor
Prof.dr. T. van Gelder
Co-promotor
Dr. B.C.M. de Winter
Co-promotor
Dr. D.A. Hesselink
Begindatum

woensdag 11 dec 2019, 13:30

Einddatum

woensdag 11 dec 2019, 15:00

Ruimte
Professor Andries Querido zaal
Gebouw
Onderwijscentrum
Locatie
Erasmus MC

Op woensdag 11 december 2019 verdedigt L.M. Andrews haar proefschrift, getiteld: ‘Model Based Dosing of Tacrolimus After Renal Transplantation‘.

Verschillende factoren beïnvloeden de farmacokinetiek van tacrolimus, zoals hematocriet, CYP3A5, leeftijd en gewicht. Het baseren van de startdosering op een algoritme waar genetische, demografische en klinische factoren in worden meegenomen, is rationeler dan een startdosering gebaseerd op slechts het lichaamsgewicht. Bij kinderen is een doseringsalgoritme ontwikkeld en gevalideerd in een extern cohort. Hierbij bleek dat de relatieve startdosering van tacrolimus hoger dient te zijn bij kinderen met een lager lichaamsgewicht, CYP3A5 expressers en ontvangers van een nier van een overleden donor. Vervolgens is een prospectieve studie uitgevoerd waarbij de start dosering tacrolimus na niertransplantatie werd gebaseerd op het doseringsalgoritme. Helaas bleek het algoritme in de praktijk tegen te vallen omdat er (te) hoge doseringen werden voorspeld voor kinderen die CYP3A5 expresser waren en een nier kregen van een overleden donor. Vervolgens hebben we het doseringsalgoritme verbeterd. Bij volwassenen hebben we gevonden dat als de start dosering tacrolimus wordt gebaseerd op het lichaamsgewicht, bij meer dan de helft van de patiënten met overgewicht (BMI > 25) de concentratie tacrolimus te hoog was. In deze studie hebben we een richtlijn opgesteld voor de startdosering van tacrolimus bij patiënten met overgewicht of obesitas. Vervolgens hebben we een onderzoek uitgevoerd om de startdosering bij volwassenen te verbeteren door een doseringsalgoritme te ontwikkelen en valideren. De tacrolimus startdosering dient hoger te zijn in CYP3A5*1 dragers, jongere patiënten en mensen met een groter lichaamsoppervlakte. De startdosering dient juist lager te zijn in dragers van CYP3A4*22.

De openbare verdediging zal plaatsvinden in de Prof. Andries Queridozaal, 3e verdieping Onderwijscentrum, Erasmus MC. De ceremonie zal exact om 13.30 uur beginnen. Gezien het plechtige karakter van de bijeenkomst adviseren wij om kinderen onder de 6 jaar niet naar het eerste gedeelte van de ceremonie mee te nemen.