Promotie L.R. (Lidia) Bons

Promotor

Prof.dr. J.W. Roos-Hesselink

Co-promotor

Dr. R.P.J. Budde

Datum
dinsdag 7 apr 2020, 13:30 - 15:00
Type
Promotie
Voeg toe aan agenda

Op dinsdag 7 april 2020 verdedigt L.R. Bons haar proefschrift, getiteld: ‘Thoracic Aortic Disease: Imaging and Clinical Aspects’.

Een verwijding (aneurysma) van de grote lichaamsslagader in de borstkast (thoracale aorta) geeft meestal geen klachten, maar kan een acute scheur in de aorta veroorzaken (aorta dissectie). Dit is een levensbedreigende situatie. Het hebben van een aneurysma van de thoracale aorta geeft daarom, zoals te lezen in mijn proefschrift, een grote mentale belasting. Mensen met een ernstige verwijding worden preventief geopereerd, maar wanneer het moment is aangebroken om deze grote operatie uit te voeren is niet goed bekend. Om dit goede moment te kunnen bepalen is het nodig de thoracale aorta op een betrouwbare manier te kunnen meten. Tijdens mijn promotieonderzoek heb ik onderzocht met welke techniek en welk beeldvormende onderzoek de thoracale aorta het beste gemeten kan worden. Wij adviseren in ieder geval bij elke patiënt met een risico op thoracale aorta ziekten een duurder maar nauwkeuriger CT of MRI onderzoek te verrichten. Er is ook een advies opgesteld wanneer, hoe en waar de aorta het meest betrouwbaar te meten is. Daarnaast hebben we onderzocht wat de gemiddelde diameter is van de thoracale aorta in de algemene populatie en specifieke patiëntengroepen. Door ook te kijken naar de spreiding van de diameter van de thoracale aorta hebben we kunnen achterhalen hoe vaak een verwijde aorta voorkomt in de algemene populatie en in specifieke patientengroepen. Ook hebben we gekeken naar de groei van de thoracale aorta in de algemene populatie en patiëntengroepen, waarbij opviel dat de aorta heel langzaam groeit. Sommige mensen met weinig risicofactoren zouden dus met grotere tussenpozen op het spreekuur gezien kunnen worden. Dit proefschrift beantwoordt dus veel vragen over de beeldvorming en het gedrag van een aneurysma van de thoracale aorta.

De promoties vinden, in verband met het coronavirus, niet op de gebruikelijke wijze publiekelijk plaats in de Senaatszaal of de Professor Andries Queridozaal. De kandidaten zullen hun proefschrift online verdedigen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen