Promotie M. (Mohammad) Ansarin

Op 14 oktober 2021 verdedigt M. Ansarin zijn proefschrift, getiteld: ‘The Economic Consequences of Electricity Pricing in the Renewable Energy Era’.
Promotor

Prof.dr. W. Ketter

Co-promotor

Dr. Y. Ghiassi-Farrokhfal

Datum
donderdag 14 okt 2021, 14:30 - 17:00
Type
Promotie
Ruimte
Senaatszaal
Gebouw
Erasmus Building
Locatie
Campus Woudestein
Voeg toe aan agenda

Op 14 oktober 2021 verdedigt M. Ansarin zijn proefschrift, getiteld: ‘The Economic Consequences of Electricity Pricing in the Renewable Energy Era’.

In het eerste tijdperk van hernieuwbare energie werden biomassa (hout), windenergie (windmolens) en waterkracht als energiebronnen ingezet. Toen na de industriële revolutie het gebruik van fossiele brandstoffen bleek te leiden tot milieuverontreiniging en klimaatverandering, ontstond er belangstelling voor schonere alternatieven. Het alternatief van hernieuwbare energiebronnen in het elektriciteitsnet is de afgelopen jaren ook aanzienlijk in prijs gedaald. Veel stakeholders in het elektriciteitssysteem streven dan ook naar de vervanging van fossiele brandstoffen door hernieuwbare elektriciteitsbronnen, waarmee de weg wordt vrijgemaakt voor een tweede tijdperk van hernieuwbare energie. Sommige hernieuwbare energiebronnen kunnen op kleinere schaal worden geïnstalleerd, zoals in woonomgevingen. Beleidsmakers en energieleveranciers bevorderen daarmee het gebruik van hernieuwbare energie door huishoudens in vele regio’s over de hele wereld. Veel stimulansen grijpen aan op de prijzen voor kleinverbruikers, bijvoorbeeld door gunstige prijzen te rekenen voor elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare bronnen. Dergelijke stimuleringsmaatregelen hebben geleid tot een snelle groei van hernieuwbare energiebronnen in verschillende regio’s in de wereld, zoals Duitsland, de Amerikaanse staat Californië en Australië. In de elektriciteitsmarkt voor kleinverbruikers wordt de economische relatie tussen energiebedrijven en hun afnemers beheerst door verschillende beginselen, met economische efficiëntie en rechtvaardigheid als twee van de belangrijkste. Het voldoen aan deze beide beginselen binnen een elektriciteitsnet voor huishoudens wordt echter bemoeilijkt door de toename van gedistribueerde hernieuwbare energiebronnen (Distributed Renewable Energy Sources, oftewel D-RES). Naarmate deze trend in vele regio’s doorzet, kunnen we alleen maar verwachten dat dit probleem zal toenemen. In dit proefschrift focus ik op deze materie en bespreek ik, in kwantitatieve termen, de gevolgen van het (verkeerd) beprijzen van elektriciteit in dit tweede tijdperk van hernieuwbare energie. 

De openbare verdediging zal plaatsvinden in de Senaatszaal, 1e verdieping Erasmus Building, locatie campus Woudestein. De ceremonie zal exact om 15.30 uur beginnen. Gezien het plechtige karakter van de bijeenkomst adviseren wij om kinderen onder de 6 jaar niet naar het eerste gedeelte van de ceremonie mee te nemen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen