Promotie M.A.M. (Mohamed) Nada

Managen van stedelijke wildgroei: politiek en bestuur van het implementeren van stedelijk expansiebeleid in Egyptische steden
Promotor
Prof.dr. J. Edelenbos
Co-promotor
Dr. P.H.T. Scholten
Datum
woensdag 19 jun 2024, 13:00 - 14:30
Type
Promotie
Ruimte
Senaatszaal
Gebouw
Erasmus Building
Locatie
Campus Woudestein
Voeg toe aan agenda
ESSB logo

Op woensdag 19 juni 2024 verdedigt M.A.M. Nada het proefschrift met de titel: ‘Managen van stedelijke wildgroei: politiek en bestuur van het implementeren van stedelijk expansiebeleid in Egyptische steden‘.

Korte samenvatting van het proefschrift:

Het doel van dit proefschrift is om de factoren te beoordelen die van invloed zijn op de implementatie van stedelijk expansiebeleid in de ontwikkelingslanden. Er is een theoretisch raamwerk ontwikkeld met gebruikmaking van het nieuwe institutioneel perspectief, dat voortbouwt op sleutelcomponenten van het actor-centered institutionism-raamwerk ontwikkeld door Scharpf (1997) en op sleutelelementen uit het rondemodel, het stromenmodel, het multi-level governance-raamwerk en complexiteit. theorie. Twee Egyptische steden, Banha en Qena, werden geselecteerd als casestudy om de implementatie van vijf beleidsinstrumenten tussen de jaren 2007 en 2022 te onderzoeken: de stedelijke groeigrens, gedetailleerd plan, landheraanpassing, landverkaveling en verbeteringsheffing. De implementatie van deze instrumenten werd beoordeeld als variërend van enigszins divergerend tot volledig divergerend, aangezien ze zich binnen complexe multi-actor arrangementen bevonden en de implementatie ervan de betrokkenheid van verschillende statelijke en niet-statelijke actoren vereist, die op verschillende niveaus werkzaam zijn. De capaciteiten en oriëntaties van actoren werden gezien als kritische variabelen die de beleidsdivergentie beïnvloeden en zij werden gezien als veranderend in verschillende tijdsperioden als gevolg van veranderingen in de institutionele setting en de bredere beleidsomgeving. De duidelijkheid van de formele instellingen werd ook als cruciaal beschouwd en er werd aangenomen dat beleidsverschillen waarschijnlijker zouden optreden als formele en informele instellingen elkaar niet aanvulden. Er werd opgemerkt dat fragmentatie en centralisatie van de overheid de capaciteit van het lokale bestuur beperkten en de horizontale coördinatie en betrokkenheid van verschillende actoren hinderden. Het proefschrift wordt afgesloten met verschillende praktische inzichten en aanbevelingen ter ondersteuning van de implementatie van beleid voor stedelijke expansie in de ontwikkelingslanden.

Meer informatie

De openbare verdediging zal exact om 13.00 uur beginnen. De deuren zijn gesloten zodra de openbare verdediging start, laatkomers kunnen eventueel op het scherm buiten meekijken. Er is geen mogelijkheid tot toelating tijdens het eerste gedeelte van de ceremonie. Gezien het plechtige karakter van de bijeenkomst zijn kinderen onder de leeftijd van 6 jaar niet toegestaan tijdens het eerste gedeelte van de ceremonie.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen