Promotie M.F. (Maria) Caporale Madi

Promotor

Prof.dr. R.J. van den Bergh

Promotor

Prof.dr. N.J. Philipsen

Datum
maandag 29 jun 2020, 15:30 - 17:00
Type
Promotie
Voeg toe aan agenda

Op maandag 29 juni 2020 verdedigt M.F. Caporale Madi haar proefschrift, getiteld: ‘Regulating Vertical Agreements: A comparative law & economics analysis of Brazil and Europe’.

Verticale overeenkomsten vallen uiteen in een breed scala aan leverings- en distributiecontracten waarbij verschillende marktspelers betrokken zijn, zoals leveranciers van uiteenlopende productiemiddelen, fabrikanten, distributeurs en detailhandelaren. Vaak zijn verticale overeenkomsten complex en over de wijze waarop het mededingingsrecht op deze overeenkomsten van toepassing is wordt bijna onafgebroken gediscussieerd. In sommige opzichten hebben verticale overeenkomsten positieve effecten in de zin dat zij concurrentie bevorderen. Tegelijkertijd kunnen deze commerciële contracten ook concurrentiebeperkende effecten hebben. De beoordeling van verticale overeenkomsten en de welvaartseffecten van dergelijke praktijken is afhankelijk van de context waarin ze worden toegepast.

Dit proefschrift beoogt een efficiënt mededingingsrechtelijk beleidskader te ontwikkelen dat toepasbaar is op verticale overeenkomsten. De aard van verticale overeenkomsten en de complexiteit die daarmee gepaard gaat, levert verschillende uitdagingen op voor mededingingsautoriteiten en vereist in het bijzonder dat zij zich een goed beeld vormen van de wijze waarop verticale overeenkomsten schadelijke effecten voor de samenleving tot gevolg kunnen hebben. Alleen op die manier kan worden gegarandeerd dat er geen welvaart verminderende concurrentiebeperking plaatsvindt.

Het onderzoek was gericht op een vergelijkende analyse van het juridische kader zoals dat op verticale overeenkomsten in Brazilië en de EU van toepassing is. Door de uitdagingen op dit terrein in twee jurisdicties te vergelijken, opent dit proefschrift nieuwe mogelijkheden om de evolutie van zowel de regels als het institutionele kader rondom verticale overeenkomsten te analyseren. De constatering dat Brazilië en Europa soortgelijke beleidswijzigingen hebben doorgevoerd met betrekking tot verticale overeenkomsten vormde het vertrekpunt voor het onderzoek.

De promoties vinden, in verband met het coronavirus, niet op de gebruikelijke wijze publiekelijk plaats in de Senaatszaal of de Professor Andries Queridozaal. De kandidaten zullen hun proefschrift online verdedigen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen