Promotie M.M. (Maaike) Alblas- Van der Meer

Better Decision Making in Cancer: Screening tests and prediction models
Promotor

Prof.dr. E.W. Steyerberg

Co-promotor

Dr. N. van Leeuwen

Datum
woensdag 15 dec 2021, 10:30 - 12:00
Type
Promotie
Ruimte
Professor Andries Querido zaal
Gebouw
Onderwijscentrum
Locatie
Erasmus MC
Voeg toe aan agenda

Op 15 december 2021 verdedigt M.M. Alblas- Van der Meer haar proefschrift, getiteld: ‘Better Decision Making in Cancer: Screening tests and prediction models’.

De wereldwijde, maatschappelijke last als gevolg van kanker is de afgelopen eeuwen gestegen en de verwachting is dat de incidentie en mortaliteit van kanker nog verder door zal stijgen in de toekomst. Er zijn daarom specifieke interventies nodig op het gebied van kanker screening en predictie om een koerswijziging te realiseren. Het overkoepelende doel van dit proefschrift was om de ethiek, kosteneffectiviteit en predictie modellering van kanker screening en behandeling te evalueren.
We vonden dat de autonomie van patiënten extra aandacht zou moeten krijgen en kan worden ondersteund met keuzehulpen als epigenetische kanker screening programma’s worden geïmplementeerd. Daarnaast vonden we dat profylactische hysterectomie een veelbelovende strategie lijkt om endometrium kanker en overlijden door endometrium kanker te voorkomen. De optimale leeftijd voor het ondergaan van profylactische hysterectomie hangt af van individuele voorkeuren. Vervolgens hebben we laten zien dat er slechts een aantal modellen beschikbaar zijn om het risico op endometrium kanker te voorspellen en dat de meeste modellen methodologische tekortkomingen hebben, zoals het omgaan met ontbrekende data en het ontbreken van interne en externe validatie. Predictie modellen zouden ontwikkeld moeten worden volgens voorgestelde richtlijnen om accurate individuele risico schatting te verkrijgen die bruikbaar zijn om medische besliskunde te ondersteunen. Een combinatie van kanker predictie en kanker screening zou kunnen resulteren in efficiëntere kanker screening strategieën. Dit kan leiden tot een verbetering in patiëntuitkomsten en een reductie van kosten voor gezondheidszorg op het gebied van kanker.

 

De openbare verdediging zal plaatsvinden in de Prof. Andries Queridozaal, 3e verdieping Onderwijscentrum, Erasmus MC. De ceremonie zal exact om 10.30 uur beginnen. Gezien het plechtige karakter van de bijeenkomst adviseren wij om kinderen onder de 6 jaar niet naar het eerste gedeelte van de ceremonie mee te nemen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen