Promotie N. (Natalia) Campos Obando

Promotor

Prof.dr. A.G. Uitterlinden

Promotor

Prof.dr. M.C. Zillikens

Datum
donderdag 28 mei 2020, 15:30 - 17:00
Type
Promotie
Voeg toe aan agenda

Op donderdag 28 mei 2020 verdedigt N. Campos Obando haar proefschrift, getiteld: ‘Bone and Phosphate in Relation to Health, Survival and Genetic Factors’.

Recente technologische ontwikkelingen hebben een waardevolle set hulpmiddelen opgeleverd voor onder andere medische beeldvorming en pathologie, wat tot een ongekende toename van onze kennis heeft geleid. Botweefsel vormt geen uitzondering op deze ontwikkelingen. Sterker nog, we zijn de afgelopen decennia getuige geweest van een continu groeiende kennis op het gebied van botfysiologie en botpathologie. Als gevolg hiervan zijn verschillende concepten geleidelijk geëvolueerd, zoals de oude conceptualisering van a) bot als slechts een gewichtsdrager en b) fracturen als het enige schadelijke effect op het skelet bij aantasting van het botweefsel. Meer recent heeft het besef van de fascinerende evolutie van bot van enkel calcium-aragoniet naar calcium-enfosfaathydroxyapatiet de nadruk gelegd op het nauwe verband tussen botweefsel en calcium (Ca), en bovendien op de relatie tussen botweefsel en serumfosfaatwaarden (P) – alhoewel deze relatie nog steeds niet algemeen bekend is of erkend wordt. Juist in het eerste deel van dit proefschrift wordt de nadruk gelegd op de schadelijke effecten van zowel lage botmineraaldichtheid (lage BMD, waarbij niet noodzakelijkerwijs het niveau van osteoporose bereikt hoeft te worden) als verhoogde P-waarden. We hebben voornamelijk aanwijzingen gevonden voor een schadelijk effect op de gezondheid anders dan breuken alleen. Onze gegevens, voornamelijk afkomstig uit de Rotterdam Study-cohorten maar tevens uit MrOS USA, hebben het mogelijk gemaakt om te concluderen dat verschillende andere resultaten in verregaande mate worden aangetast in het geval dat de botdichtheid afneemt of wanneer de P-waarden toenemen. Sommige van deze associaties zijn eerder beschreven, maar een aantal daarvan worden voor het eerst bij mensen vastgesteld.

De promoties vinden, in verband met het coronavirus, niet op de gebruikelijke wijze publiekelijk plaats in de Senaatszaal of de Professor Andries Queridozaal. De kandidaten zullen hun proefschrift online verdedigen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen