Promotie N.H.A. (Nouran) AlMoghrabi

Promotor

Prof.dr. I.H.A. Franken

Co-promotor

Dr. J. Huijding

Co-promotor

Dr. B.N. Mayer

Datum
donderdag 5 mrt 2020, 13:30 - 15:00
Type
Promotie
Ruimte
Senaatszaal
Gebouw
Erasmus Building
Locatie
Campus Woudestein
Voeg toe aan agenda

Op donderdag 5 maart 2020 verdedigt N.H.A. AlMoghrabi haar proefschrift, getiteld: ‘Cognitive Bias Modification for Aggression-Related Biases of Attention and Interpretation’.

Vooruitgang in het begrijpen van de rol van cognitieve biases (vertekeningen) van aandacht en interpretatie bij agressie hebben geleid tot een belangrijke nieuwe interesse in het toepassen van deze kennis op interventieonderzoek (de Castro, Veerman, Koops, Joop, & Monshouwer, 2002; Troop-Gordon, Gordon, Vogel-Ciernia, Lee, & Visconti, 2018). De resultaten van de eerste interventiestudies hebben aangetoond dat het modificeren van een specifieke informatieverwerkingsbias met behulp van het cognitieve bias modificatie (CBM) paradigma kan leiden tot een verandering van de beoogde bias en een significante vermindering van woede en agressie (e.g., Hawkins & Cougle, 2013; Vassilopoulos, Brouzos & Andreou, 2015). Aan het begin van dit proefschrift waren de agressiestudies echter beperkt in hun onderzoek naar de effecten van de CBM-paradigma’s als het gaat om de interpretaties (CBM-I). Bovendien zijn er, in de context van agressie, geen onderzoeken naar de effectiviteit van cognitieve bias modificatie paradigma’s gericht op aandacht (CBM-A) voor zowel bias als symptoomreductie. Daarnaast worden in agressiestudies de interpretatiebiases meestal afzonderlijk beoordeeld en getraind met behulp van vignetten die hypothetische provocerende sociale situaties beschrijven waarin de intentie van de dader ambigue is (e.g., Hawkins & Cougle, 2013; Vassilopoulos et al., 2015). In werkelijkheid zijn visuele non-verbale signalen zoals gezichts- en lichaamsuitdrukkingen ook belangrijke signalen die wat zeggen over de interne toestand van anderen en hun intenties (Cadesky, Mota, & Schachar, 2000). Dit doet de vraag rijzen of het meenemen van de visuele ambigue sociale situaties in het trainingsproces een meer informatierijke en naturalistische context zou kunnen bieden, wat het effect van het trainingsproces vergroot op zowel de interpretatiebias als de aandachtsbias. Het doel van dit proefschrift is om te onderzoeken of een nieuwe CBM-procedure met behulp van picturale stimuli kan worden gebruikt om de aandachts- en interpretatiebiases te modificeren in de context van agressie en het onderzoeken van het effect van deze modificaties op agressie. Verder suggereert de cognitieve bias hypothese dat cognitieve biases met elkaar samenhangen en dat trainingsprocedures die gericht zijn op een combinatie van biases een grotere impact hebben op stoornissen dan trainingsprocedures die gericht zijn op een afzonderlijk cognitief proces (Hirsch, Clark & Mathews, 2006). Dit roept de vraag op hoe cognitieve biases van aandacht en interpretatie op elkaar kunnen inwerken en kunnen bijdragen tot agressief gedrag. Het roept ook de vraag op of er een toegevoegde waarde is van een gecombineerde bias training gericht op zowel aandachts- als interpretatiebias ten opzichte van een enkele bias training in zowel beide biases als agressiereductie. Om te onderzoeken of het mogelijk is om agressie te modificeren door het aanpassen van de aandachts- en interpretatiebiases en het gebruik van picturale stimuli te bestuderen om meer trainingseffecten te bewerkstelligen, richt dit onderzoek zich op de volgende vier vragen: (1) Kan een nieuwe CBM training procedure met behulp van picturale stimuli gebruikt worden om de interpretatie- en aandachtsbiases te veranderen in de context van agressie? (2) Leiden veranderingen in de aandachts- of interpretatiebiases tot veranderingen in agressie? (3) Hoe interacteren de aandachts- en interpretatiebiases bij het in stand houden van agressie? en (4) Is een gecombineerde bias CBM training procedure effectiever dan een enkele bias CBM training procedure op zowel beide biases als agressiereductie?

De openbare verdediging zal plaatsvinden in de Senaatszaal, 1e verdieping Erasmus Building, Campus Woudestein. De ceremonie zal exact om 13.30 uur beginnen. Gezien het plechtige karakter van de bijeenkomst adviseren wij om kinderen onder de 6 jaar niet naar het eerste gedeelte van de ceremonie mee te nemen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen