Promotie P. (Piotr) Wiliński

Promotor

Prof.dr. F.J.M. de Ly

Promotor

Prof.mr. G.J. Meijer

Datum
vrijdag 10 jan 2020, 11:30 - 13:00
Type
Promotie
Ruimte
Senaatszaal
Gebouw
Erasmus Building
Locatie
Campus Woudestein
Voeg toe aan agenda

Op vrijdag 10 januari 2020 verdedigt P. Wiliński zijn proefschrift, getiteld: ‘Excess of Powers in International Commercial Arbitration. Compliance with the arbitral tribunal’s mandate in a comparative perspective’.

Hoewel in de internationale arbitragewetenschap ‘de opdracht van het scheidsgerecht’ een alledaags begrip is, blijft het een moeilijk te beschrijven concept waarvoor een juridische definitie ontbreekt. Het wordt vaak geassocieerd met andere begrippen als de missie, bevoegdheden, autoriteit of zelfs jurisdictie van het scheidsgerecht. Daardoor blijft de betekenis van ‘de opdracht van het scheidsgerecht’ ongrijpbaar en ontkomt het aan simple classificatie.
Misschien is het daarom toch enigszins verrassend dat het niet naleven van de opdracht van het tribunaal een basis vormt om de scheidsrechterlijke uitspraak aan te vechten in de fase na de uitspraak (hetzij tijdens vernietigingsprocedures, hetzij tijdens de tenuitvoerlegging). Aangezien de opdracht van het scheidsgerecht een vaag begrip is, is het gevolg dat het breed wordt geïnterpreteerd en dit ondermijnt de fundamentele waarde van arbitrage - de onherroepelijkheid van de scheidsrechterlijke uitspraak. 
Het is daarom van essentieel belang om te bepalen hoe nationale rechtbanken arbitrale uitspraken beoordelen op basis van “overschrijding van de opdracht" en vervolgens in welke gevallen zij het argument aanvaarden dat het tribunaal in strijd met zijn opdracht heeft gehandeld. Deze studie verkent de overeenkomsten en verschillen bij vorderingen tot vernietiging op basis van “schending van de opdracht" in een aantal geselecteerde rechtssystemen. Dit zijn de UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration, de Conventie van New York (ook bekend als het Verdrag tot erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse arbitrale vonnissen) en het rechtsbestel in Frankrijk, Engeland en de VS. Door te kijken naar de aspecten van wat de geselecteerde rechtssystemen als een “schending van de opdracht" beschouwen en het identificeren van gemeenschappelijke kenmerken wordt een bijdrage geleverd aan een beter begrip van het concept van de opdracht van het scheidsgerecht. Het doel van dit onderzoek is dan ookomeen bouwsteen toe te voegen aan de definitie van de opdracht van het scheidsgerecht.

De openbare verdediging zal plaatsvinden in de Senaatszaal, 1e verdieping Erasmus Building, Campus Woudestein. De ceremonie zal exact om 11.30 uur beginnen. Gezien het plechtige karakter van de bijeenkomst adviseren wij om kinderen onder de 6 jaar niet naar het eerste gedeelte van de ceremonie mee te nemen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen