Promotie P.H.A.M. (Piet) Hagenaars

Op donderdag 9 juli 2020 verdedigt P.H.A.M. Hagenaars zijn proefschrift, getiteld: ‘Opdracht & Onmacht. Cultuuronderwijsbeleid van Den Uyl tot Rutte-III’.
Promotor
Prof.dr. M.C.R. Grever
Promotor
Prof.dr. C.J.M. van Eijck
Begindatum

donderdag 9 jul 2020, 11:30

Einddatum

donderdag 9 jul 2020, 13:00

Op donderdag 9 juli 2020 verdedigt P.H.A.M. Hagenaars zijn proefschrift, getiteld: ‘Opdracht & Onmacht. Cultuuronderwijsbeleid van Den Uyl tot Rutte-III’.

Dit onderzoek beschrijft de sterktes en zwaktes van het cultuuronderwijsbeleid van regering en parlement tijdens de periode Den Uyl tot Rutte-III. Het laat hun opvattingen daarover zien, evenals die van adviesraden, onderwijsprofessionals, scholieren, vakjournalisten en andere actoren. Het gaat om tegenover elkaar staande maar ook elkaar ondersteunende politieke ideologieën en onderwijsvisies die wisselend terug te zien zijn in het onderwijsbestel; een geïnstitutionaliseerd krachtenveld van overheid, onderwijsorganisaties, adviesorganen, vakverenigingen, branchevertegenwoordigers en de maatschappelijke omgeving. Vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw wordt dat bestel sociaal-constructivistisch benaderd. Als een systeem waarin mensen samen de maatschappelijke werkelijkheid definiëren en vandaaruit het onderwijs vorm willen geven. Dat de verantwoordelijkheid voor het onderwijsstelsel - het stelsel van schoolniveaus - wettelijk bij de Rijksoverheid ligt, stelt niemand ter discussie. Waar wel over geklaagd wordt is het gemis aan een overkoepelende en samenhangende beleidsvisie op zowel bestel als stelsel van de overheid. En hoewel het in het onderwijs vaak om 'ongetemde problemen' gaat, reageren politici en beleidsmakers er dikwijls op met korte-termijn-beleid zonder zich af te vragen hoe groot het probleem is én wie er verantwoordelijk hoort te zijn voor de oplossing.

De promoties vinden, in verband met het coronavirus, niet op de gebruikelijke wijze publiekelijk plaats in de Senaatszaal of de Professor Andries Queridozaal. De kandidaten zullen hun proefschrift online verdedigen.